Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

16 stycznia 2018 r. odbyło się Posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, zorganizowane na zaproszenie Pana Dyrektora Tomasza Babul w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Spotkanie rozpoczął Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Tadeusz Rybak (MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.), który po kilku słowach wstępu poprosił Dyrektora IMP-u, Tomasza Babul, o zaprezentowanie profilu działalności Instytutu. W trakcie rozbudowanej prezentacji uczestnicy spotkania zapoznali się z szerokim wachlarzem prac jednostki oraz jej najnowszymi inicjatywami badawczo-naukowymi.

Następnie Rada Izby omówiła bieżące kwestie związane z działalnością PIKS. Dyrektor Generalny Izby Karol Heidrich poruszył temat zeszłorocznego Kongresu PIKS, który cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczestników, a także zaproponował wstępną tematykę kolejnej edycji sierpiowej Konferencji Technicznej PIKS (28-29.VII.2018 r., Kielce) oraz XVI Kongresu, który odbędzie się w październiku. Członkowie Rady Izby omówili również kwestie Programu BUDUJ ZE STALI i planowych w jego ramach aktywności w roku 2018 oraz planowanego terminu i miejsca tegorocznego Walnego Zgromadzenia (12-13.VI.2018 r., Mikorzyn k. Konina), w czasie którego wybrane zostaną nowe władze Izby. Po omówieniu wszystkich spraw bieżących Rada Izby rozpatrzyła kandydackie deklaracje przystąpienia do PIKS trzech firm. Po krótkich prezentacjach ich przedstawicieli, uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli kandydackie firmy w poczet Członków PIKS:

  • EWM AG S.A. Oddział w Polsce – produkcja i dystrybucja urządzeń, materiałów i akcesoriów spawalniczych

  • Steel Projekt Sylwester Raczyński – projektowanie i wykonywanie dokumentacji warsztatowej

  • K1 Projekt sp. z o.o. – biuro projektowe

Po obradach Pan Dyrektor Tomasz Babul zaprosił uczestników spotkania na posiłek, którym posiedzenie Rady Izby się zakończyło.

Dyrektorowi Tomaszowi Babul dziękujemy za zaproszenie i zorganizowanie posiedzenia w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Obecnym członkom Rady Izby dziękujemy za udział w obradach.

Nowym firmom serdecznie gratulujemy przyjęcia do grona firm członkowskich PIKS!