Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby – 7.05.2019 r.

7 maja 2019 r. na zaproszenie Pana Prezesa Marcina Pawłowskiego (ROLSTAL PAWŁOWSKI sp. z o.o.) w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się  posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Spotkanie otworzył Prezes PIKS Zbigniew Barłóg. Po kilku słowach powitania głos zabrał gospodarz – Marcin Pawłowski, który przedstawił firmę ROLSTAL, a także zaproponował tematy problemowe, które w przyszłości mogą zostać podjęte przez PIKS.

W trakcie posiedzenia Rady Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich przedstawił podsumowanie działalności Izby  w minionym roku. Omówiony został także wynik finansowy PIKS oraz najbliższe inicjatywy izbowe. Dyrektor Generalny przedstawił także tematykę październikowego Kongresu PIKS. Z kolei dr inż. Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska) omówiła program sierpniowej Konferencji Technicznej, która odbędzie się w Kielcach i zostanie poświęcona tematyce połączeń w konstrukcjach stalowych.

Po owocnej dyskusji, która wywiązała się wśród Członków Rady Izby przystąpiono do rozpatrzenia kandydackich deklaracji przystąpienia pięciu firm – wszystkie zostały jednogłośnie przyjęte do grona Członków PIKS:

  • Ekoinstal Holding sp. z o.o. sp. k.

 

 

  • MGJK Construction sp. z o.o. sp. k.

 

 

  • SWORD sp. z o.o. sp. k.

 

 

  • Baltic Investment TKK sp. z o.o. sp. k.

 

 

  • Baril Coatings Polska TKK sp. z o.o. sp. k.

 

 

 

Posiedzenie Rady Izby zakończyło się lunchem na który zaprosił gospodarz. Następnie obecni zwiedzili zakład firmy ROLSTAL oraz pobliskie boisko wielofunkcyjne OMEGA, w realizacji którego firma brała udział.

Panu Marcinowi Pawłowskiemu serdecznie dziękujemy za gościnę. Wszystkim nowym firmom gratulujemy przyjęcia do grona Członków Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych!