Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Polska Izba Konstrukcji Stalowych członkiem European Convencion for Constructional Steelwork

Z początkiem roku Polska Izba Konstrukcja Stalowych przejęła obowiązki przedstawiciela  naszego kraju w Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych. Decyzja ta została podjęta po toczącej się od 2019 roku owocnej dyskusji.

Walne Zgromadzenie Członków PIKS zadecydowało o przystąpieniu Izby do ECCS  w ramach pełnego członkostwa, co oznacza, że przedstawiciele naszej organizacji będą m.in. mogli uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych komitetów merytorycznych i innych inicjatywach ECCS.

Celem ECCS jest promocja wykorzystania konstrukcji stalowych w budownictwie poprzez opracowywanie norm i informacji promocyjnych. Organizacja ta pomaga również wpływać na decydentów poprzez zarządzanie komitetami roboczymi, publikacje, konferencje oraz aktywną reprezentację w europejskich i międzynarodowych komitetach zajmujących się normalizacją, badaniami i rozwojem oraz edukacją.

ECCS jest również zaangażowane w projekty europejskie, mające na celu poszerzanie wiedzy i badania dotyczące wszystkich możliwości wykorzystania stali w budownictwie.

Jedną z głównych inicjatyw ECCS jest konferencja EUROSTEEL, której organizacja została zaplanowana w dniach 1-3 września 2021 r. Konwencja jest również organizatorem konkursu European Steel Design Awards, który odbywa się raz na dwa lata, a jego celem jest propagowanie wyjątkowych projektów obiektów stalowych.

Więcej informacji na temat działalności ECCS na stronie https://www.steelconstruct.com/