Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Konkurs “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszeniem do tegorocznej edycji Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”. firmy ZEMAN HDF sp. z o.o. Do Konkursu, którego celem jest propagowanie wykorzystania stali w obiektach wyróżniających się pod względem architektonicznym oraz użytkowym, zgłoszona została sala koncertowa w Bielsku Białej.

Prace firmy ZEMAN HDF sp. z o.o. obejmowały projekt oraz opracowanie dokumentacji w zakresie konstrukcji stalowej i szklenia oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowej wraz ze szklaną obudową. Pracę projektowe trwały od 09.2020 r. do 03.2021 r. Montaż trwał natomiast od 11.2020 r. do 08.2021 r.

Kształt Kopuły przypomina „muszlę ślimaka”. Tworzy go przestrzenna siatka stalowych profili o układzie czworokątnych pól. Wymiar boku pojedynczego czworokąta dochodzi do 2925 mm. Konstrukcję tej powłoki wspiera układ podpór i stężeń prętowych mocowanych do żelbetowego trzonu Sali koncertowej. Konstrukcję obudowy klatki schodowej tworzy natomiast powłoka składająca się ze stalowych profili w układzie trójkątnych pól.

Realizacja tego skomplikowanego obiektu była dużym wyzwaniem. Pełne zakres prac i ich przebieg został opisany w poniższej prezentacji:

ZEMAN Prezentacja