Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Konkurs “KONSTRUKCJA STALOWA – REALIZACJA ROKU 2018”

Zapraszamy do zapoznania się z realizacją zgłoszoną do tegorocznej edycji Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”. Celem Konkursu jest wyłonienie obiektu, urządzenia lub projektu godnego wyróżnienia i popularyzacji ze względu na poziom techniczny, walory użytkowe i estetyczne.

W tym roku swoją realizację do Konkursu zgłosił MOSTOSTAL KRAKÓW S.A., występujący w roli Generalnego Wykonawcy Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, w tym: zabudowy konstrukcji kompleksu hal Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego, Kotła Odzysknicowego, Budynku Elektryczno-Energetycznego oraz rozbudowy Hali Pieca Anodowego wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami. Inwestorem tej realizacji jest spółka KGHM “Polska Miedź” S.A.

Program Modernizacji Pirometalurgii polega na zastąpieniu przestarzałej i uciążliwej dla środowiska technologii, opartej o przetop koncentratów w piecach szybowych, nowoczesnym procesem zawiesinowym. Inwestycja pozwoli na produkcję hutniczą przez kolejne 40 lat, przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zredukuje w sposób znaczący emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zgłoszonej przez MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. realizacji:

Listę laureatów z poprzednich lat oraz regulamin Konkursu można znaleźć pod tym adresem.