Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Konkurs “KONSTRUKCJA STALOWA – REALIZACJA ROKU 2018”

Zgodnie z wieloletnią tradycją Polska Izba Konstrukcji Stalowych zaprasza wszystkie Firmy Członkowskie do udziału w Konkursie “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2018”. Celem Konkursu jest wyłonienie obiektu, urządzenia lub projektu godnego wyróżnienia i popularyzacji ze względu na poziom techniczny, walory użytkowe i estetyczne.

Do Konkursu zgłaszane mogą być projekty nowych obiektów, ich konstrukcja oraz urządzenia przemysłowe, wybudowane, odbudowane lub przebudowane we wszystkich rodzajach budownictwa stalowego. Realizacje te muszą być zakończone i odebrane nie wcześniej niż 24 miesiące przed 30 czerwca roku, w którym przyznawana jest nagroda.

Warto zaznaczyć, że zwycięzca konkursu, oprócz złotej statuetki i dyplomu, otrzymuje możliwość zamieszczenia bezpłatnej reklamy Firmy w czasopiśmie „Konstrukcje Stalowe”. Oprócz nagrody głównej mogą być przyznane dwa wyróżnienia w postaci dyplomów i bonifikaty w postaci 50% składki rocznej.

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Konkursu prowadzony przez Biuro Izby. Firmy zgłaszające przedmioty Konkursu do wyróżnienia, prezentują je i udostępniają materiały do oceny. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca br.

Lista laureatów z poprzednich lat oraz regulamin Konkursu można znaleźć pod tym adresem.

Wszystkie Firmy Członkowskie PIKS zapraszamy do udziału w tej ciekawej formie promocji swoich osiągnięć!

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl