Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Konferencja Webinar pt.: Mechaniczne przygotowanie powierzchni metalicznych przed malowaniem proszkowym – wymagania normatywne i praktyka

Komisja ds. Farb Proszkowych Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego zaprasza na nowy cykl Webinarów, poświęconych tematyce farb proszkowych.

Kolejny z cyklu Webinarów pt. „Mechaniczne przygotowanie powierzchni metalicznych przed malowaniem proszkowym – wymagania normatywne i praktyka” wygłosi p. Izabela Kunce z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz p. Andrzej Brandt z Agencji ANTICORR Gdańsk Sp. z o.o.

Pierwsza część webinaru będzie poświęcona zagadnieniom związanym z mechanicznym przygotowaniem powierzchni takimi, jak:

  • Cel obróbki wstępnej przed malowaniem proszkowym
  • Rodzaje zanieczyszczeń powierzchni
  • Rodzaje ścierniw w powierzchniowej obróbce strumieniowo-ściernej
  • Stopnie przygotowania powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej
  • Mechaniczne przygotowanie powierzchni metalicznych przed malowaniem proszkowym w świetle europejskich norm i specyfikacji technicznych
  • Kontrola poprawności przygotowania podłoża po obróbce strumieniowo-ściernej

Druga część webinaru będzie związana z praktycznymi aspektami mechanicznego przygotowania powierzchni.

Program webinaru

Jako kolejne w cyklu Webinary są przewidziane:

  • Proces cynkowania, problemy technologiczne, proces przygotowania powierzchni ocynkowanej pod powłoki proszkowe, farby proszkowe dedykowane na powierzchnie ocynkowane,
  • Przygotowanie powierzchni aluminium pod malowanie proszkowe.

Szczegóły o nadchodzących spotkaniach będą zamieszczone na stronie www.psk.org.pl.