Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Karol Heidrich – wieloletni Prezes i Dyrektor Generalny PIKS

W tym roku wieloletni Prezes i Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich przeszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie Pana Dyrektora miało miejsce w trakcie XXVI Walnego Zgromadzenia PIKS. Poniżej przedstawiamy jego sylwetkę.

Karol Heidrich w 1961 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w spółce Mostostal Warszawa, z którą był związany do roku 2000 r., pełniąc kolejne stanowiska: stażysty, kierownika budowy, kierownika oddziału, naczelnego inżyniera, dyrektora naczelnego oraz Prezesa Zarządu. W latach 1991-1992 brał czynny udział w prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Mostostal Warszawa; poszerzył ofertę i potencjał firmy, dzięki czemu stała się ona jednym z największych przedsiębiorstw budowlano-montażowych w Polsce. Był także odpowiedzialny za wprowadzenie Mostostalu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 Od początku istnienia Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, czyli od roku 1996, pełnił funkcję jej Prezesa, natomiast od 2014 r. był Dyrektorem Generalnym Izby. W 2002 r. podczas uroczystości „Dnia Budowlanych” organizowanej przez Związek Zawodowy „Budowlani“ Karol Heidrich został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. W liście gratulacyjnym Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski pisał: „mgr. inż. Karolowi Heidrichowi należą się szczególne gratulacje ze względu na niezwykłą drogę zawodową, wierność firmie i wielkie zasługi dla branży budowlanej”. W 2005 r. Karol Heidrich został Członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, natomiast w czerwcu 2006 r. Kapituła Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej przyznała mu Honorową Złotą Odznakę KIG-u za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce. Na przestrzeni ponad 60 lat pracy zawodowej Karol Heidrich został wyróżniony także Złotą Odznaką Zasłużonego dla Budownictwa, przyznawaną przez ZZ „Budowlani“ i Honorową Złotą Odznaką Zasłużonego dla m. st. Warszawy. Jest również honorowym obywatelem wielu polskich miast, a także autorem licznych patentów i wzorów użytkowych z zakresu montażu konstrukcji stalowych.

Poniżej prezentujemy list Prezesa PIKS, Zbigniewa Barłoga (METALBARK sp. z o.o. sp. k.) z podziękowaniami: