Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Jubileusz Stowarzyszenie DaFa

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność ponad 15 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 19 maja w miejscowości Józefów. Uroczystość uświetniło swoją obecnością ponad 100 członków i przedstawicieli najsolidniejszych firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Obchody jubileuszu połączone zostały z Walnym Zebraniem Członków, które było okazją do podsumowania działalności DAFA w 2021 roku. Obrady poprowadzili mec. Maciej Boryczko oraz mec. Piotr Tracz z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii Gessel.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes Piotr Olgierd Korycki, który podziękował za zaangażowanie wielu osób w projekty Stowarzyszenia, stawiające DAFA na pozycji opiniotwórczej organizacji branżowej.

Prezes podkreślił, że DAFA ma dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy i wytycznych dzięki współpracy członkowskiej z organizacjami branżowymi: BuGG BundesverbandGebäudeGrün e. V., IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau, IFD – International Federation for the Roofing Trade , FLL – Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

W swoim przemówieniu wskazał na inicjatywy Stowarzyszenia w ochronie interesów branży, wymieniając poparcie apelu 14 organizacji o umożliwienie ich przedstawicielom zgłaszania uwag do zmian proponowanych przez Komisję Europejską w rozporządzeniu dot. CPR ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Adresatem apelu było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prezes podziękował członkom Rady Technicznej DAFA, której działania mają na celu wsparcie techniczne i pomoc przy problematycznych kwestiach projektowych, wykonawczych i odbiorowych.

Pani Katarzyna Wiktorska podsumowała ubiegłoroczną działalność szkoleniową, rozpoczynając od zorganizowanego z inicjatywy członków szkolenia poświęconego racjonalizacji ochrony danych osobowych umowach o roboty budowlane. Szkolenie poprowadzili eksperci Kancelarii Gessel: mec. Adam Kraszewski i mec. Marcin Maciejak, specjalizujący się m.in. w prawie własności intelektualnej.

Pani Ewelina Klin zrelacjonowała webinaria WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, obejmujące w ubiegłym roku obszar ppoż, fizyki budowli oraz dachów zielonych. W dalszej części obrad omówiono inne aspekty działalności Stowarzyszenie DAFA.

Wieczorny bankiet otworzył Prezes Piotr O. Korycki, nawiązując do historii założenia organizacji.

Zapewnił, że siłą DAFA pozostaje niezmiennie synergia wykonawców i firm produkcyjno-dostawczych, co sprawia, że organizacja ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Przez 15 lat organizacja rozwinęła się, ale nadal najważniejsze jest dla niej, aby reprezentując najwyższe standardy oraz określając jednolite wytyczne wspierać wykonawców, stanowiąc ich wspólny głos.

Na zakończenie Prezes wyraził serdeczną wdzięczność za aktywność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, które przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udana atmosfera i wieczór pod hasłem „15 lat minęło, jak jeden dzień”, którą oprawili artystycznie wybitni muzycy z zespołu Singing Birds.

 

Stowarzyszeniu gratulujemy jubileuszu i życzymy wielu dalszych owocnych lat działalności organizacji!