Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

IV Konferencja Techniczna – 28-29 sierpnia 2018 r., Hotel Binkowski, Kielce

W dniach 28-29 sierpnia 2018 r. odbyła się IV edycja Konferencji Technicznej zatytułowana “Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych”. W programie Konferencji, oprócz referatów i wystąpień specjalistów branży i przedstawicieli wiodących firm, znalazły się praktyczne warsztaty i zajęcia.

28.08.2018 – Prezentacje firm

Tegoroczna Konferencja Techniczna odbyła się po raz pierwszy w prestiżowym Hotelu Binkowski w Kielcach. Wydarzenie otworzył Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłóg (Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.). Następnie odbyły się prezentacje firm:

  • WELDOBOT Ltd.,
  • Streamsoft sp. z o.o. sp. k.,
  • Sika Poland sp. z o.o.,
  • Baltic Investment TKK sp. z o.o. sp. k.,
  • VERG sp. z o.o.,
  • VOORTMAN Steel Group,
  • VOORTMAN Steel Construction
  • PERUN S.A.

Uczestnicy Konferencji mogli na własne oczy przekonać się jak wygląda mobilna wypożyczalnia maszyn VERG – przedstawiciele firmy przyjechali do Kielc samochodem, w którym prezentowali możliwości swojej oferty w praktyce.

Następnie odbyło się ognisko, które tradycyjnie było świetną okazją do wspólnej integracji.

29.08.2018 – Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się o godzinie 9:00 blokiem merytorycznych prezentacji, w trakcie którego wystąpili przedstawiciele wiodących firm: wytwórni konstrukcji stalowych i dostawców zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz oprogramowania.

O rodzajach pożarów w aspekcie ochrony przeciwpożarowej obiektów infrastruktury cywilnej i przemysłowej wypowiedzieli się przedstawiciele przedsiębiorstw dostarczających farby ognioochronne – Jerzy Kosior (dyrektor ds. handlowych w firmie JOTUN Polska sp. z o.o.) oraz Piotr Skrzypczak – Menedżer Produktu w firmie SIKA Polska sp. z o.o. Następnie głos zabrała Mirosława Wiśniewska, która w imieniu Prezesa Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k. Zbigniewa Barłoga wygłosiła dwa referaty – pierwszy dotyczący zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji stalowych w świetle przepisów europejskich oraz drugi, poświęcony tematyce stanu powierzchni kształtowników przy dostawie wg PN-EN 10163-3 oraz wymagań jakościowych powierzchni stalowej przed malowaniem wg PN-EN ISO 8501-3.

Po krótkiej przerwie kawowej odbyły się warsztaty technologiczne zorganizowane przez firmę ZinkPower Szczecin sp. z o.o. Po wstępie teoretycznym, przedstawionym przez Andrzeja Janiaka (Kierownika Zakładu ZinkPower w Krągoli), uczestnicy Konferencji mieli za zadanie rozwiązać zadanie, które przedstawił Prezes Zarządu firmy – Zbigniew Miodowski. Z wyzwania, polegającego na optymalnym przygotowaniu konstrukcji stalowej do cynkowania najlepiej wywiązała się Aleksandra Szewczyk z firmy TRASKO-STAL sp. z o.o., która odebrała nagrodę ufundowaną przez ZinkPower Szczecin – tablet Samsung. Druga nagroda trafiła do Sławomira Blanka z firmy MOSTOSTAL KIELCE sp. z o.o., który z rąk Zbigniewa Miodowskiego odebrał powerbank.

Następnie Aneta Kletkiewicz – Menedżer ds. rozwoju z firmy Baltic Investment TTK sp. z o.o. sp. k. wyczerpująco przedstawiła zagadnienie farb pęczniejących jako nowoczesnego narzędzia do projektowania biernych zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji stalowych. Wystąpienie uzupełnił Mateusz Chmurczyk – Regionalny Kierownik Sprzedaży, który poruszył temat optymalizacji konstrukcji z uwzględnieniem reaktywnych materiałów ogniochronnych.

Na Konferencji pojawiła się także tematyka nowoczesnego oprogramowania pomocnego przy projektowaniu i analizach zagrożeń. O programach: Pathfinder (pozwalającym na monitorowanie zagrożeń podczas ewakuacji z wykorzystaniem nowych technik komputerowych na przykładzie hali produkcyjnej) oraz PyroSim (umożliwiającym analizę parametrów panujących podczas pożaru z zastosowaniem pożarów projektowych) wypowiedział się Michał Walkosz z firmy STIGO sp. z o.o.

Ostatnią prezentację merytoryczną wygłosiła Katarzyna Jóźwiak – Inżynier Projektu w firmie ZEMAN HDF sp. z o.o., która wskazała szczególny przypadek degradacji powłok malarskich konstrukcji stalowych. Jak dowiodła prelegentka, w tym szczególnym przypadku to kolor powłoki malarskiej, a nie jej rodzaj miał wpływ na zidentyfikowane uszkodzenia, m.in. pęcherze, wykwity, plamy i korozję biologiczną.

Istotnym punktem Konferencji była dyskusja – w tym roku bardzo owocna i pełna interesujących wniosków. Uczestnicy Konferencji doszli do jednolitego stanowiska, że wymogi i przepisy prawa związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi konstrukcji stalowych wymagają dopracowania, w czym Izba powinna aktywnie uczestniczyć. Do utworzenia właściwego zespołu problemowego zachęcił sam Prezes PIKS, Zbigniew Barłóg, który jednocześnie zaapelował do obecnych o stałą pomoc w rozszerzaniu potencjału Izby i aktywny udział w zwiększaniu ilości firm członkowskich.

Po krótkiej przerwie obiadowej odbyły się warsztaty inspektorskie przeprowadzone przez przedstawicieli firmy TIKKURILA POLSKA S.A. Zajęcia były poświęcone w dużej mierze elementom podlegającym kontroli i nadzorowi przy zabezpieczeniach antykorozyjnych i ogniochronnych.

Dziękujemy Przewodniczącemu Konferencji Zbigniewowi Barłogowi oraz Moderatorowi Konferencji Bartłomiejowi Baudlerowi!

Wszystkim uczestnikom Konferencji dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Firmie TIKKURILA POLSKA S.A. dziękujemy za zorganizowanie warsztatów inspektorskich!