Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

BUDUJ ZE STALI na PGE Narodowym

23 maja 2018 r. na PGE Narodowym odbyło się spotkanie BUDUJ ZE STALI w ramach cyklu site visits w którym uczestniczyli przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych, a także pracownicy naukowi i studenci.

W trakcie wydarzenia przybliżona została charakterystyka techniczna obiektu, a także szczegóły montażu dachu PGE Narodowego. Głos zabrali specjaliści, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację tej inwestycji, m.in. mgr inż. Leszek Miara, który był Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego konstrukcji stalowej i dachu linowego w czasie budowy Stadionu, Tadeusz Pietraś – ówczesny Dyrektor MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. i szef montażu konstrukcji  stalowej,  dachu  linowego,  fasady  i  obudowy  schodów, Artur Porębski, pełniący obowiązki Kierownika ds. Realizacji w NeoStrain sp. z o.o. – firmie odpowiedzialnej za monitoring konstrukcji stalowej oraz Rafał Deptuła – Główny Technolog w firmie ASMET sp. z o.o. sp. k., która dostarczała elementy złączne na potrzeby realizacji.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem PGE Narodowego, w trakcie którego prelegenci omawiali najciekawsze szczegóły tego obiektu.

Więcej informacji na temat spotkania oraz pełna galeria zdjęć na stronie www.budujzestali.pl!