Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Budowanie ceny zabezpieczeń antykorozyjnych w dobie galopujących kosztów surowców, wysokich kursów walutowych i w warunkach pandemii COVID19

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt: „Budowanie ceny zabezpieczeń antykorozyjnych w dobie galopujących kosztów surowców, wysokich kursów walutowych i w warunkach pandemii COVID19”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. w godz.: 9:30 – 11:00.

Webinarium jest przeznaczone dla osób związanych z branżą wykonawców zabezpieczeń antykorozyjnych i konstrukcji stalowych, budowlaną, wytwórczą, cynkowniczą oraz dla producentów farb, sprzętu, przedsiębiorców, kupców, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych niniejszym zagadnieniem.

W trakcie webinarium omówione zostaną zagadnienia:

  • Jak kształtuje się koniunktura na rynku odbiorców dla systemów antykorozyjnych?
  • Jak bardzo zmieniły się ceny podstawowych surowców?
  • Jak to jest z cenami energii?
  • Elastyczność cenowa w antykorozji – jak ją mierzyć?
  • Co ma wpływ na decyzje zakupowe i wybór dostawcy?
  • Na co zwrócić szczególną uwagę w zachowaniach cenowych, by odnaleźć się w rzeczywistości presji inflacyjnej, silnej konkurencji i chimerycznym rynku?
  • W podsumowaniu: perspektywy dla branży w 2021 roku.

Webinarium poprowadzi:

mgr Anna Białecka – Szef Biura Handlowego i Technologicznego Centrum Prefabrykacji Rurociągów w ZINKPOWER Szczecin Sp. z o.o. – odpowiedzialna za sprzedaż, zakupy i logistykę. W ZINKPOWER Szczecin od 22 lat, wczesniej Szef Marketingu w tejże firmie.

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS). 

Więcej informacji na temat webinaru oraz zgłoszenia na stronie PSK:

https://psk.org.pl/konferencje-psk2/webinarium-budowanie-ceny-zabezpieczen-antykorozyjnych-w-dobie-galopujacych-kosztow-surowcow-wysokich-kursow-walutowych-i-w-warunkach-pandemii-covid19