Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Biuro PIKS zaprasza do udziału w konkursie „Kierownik Budowy”, którego organizatorem jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa

W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz trzeci.

Konkurs, skierowany do pracowników szczebla kierowniczego, ma na celu wyłonienie najlepszych kierowników budów reprezentujących firmy budowlane działające na rynku polskim.

Dokumenty zgłoszeniowe wraz w Regulaminem konkursu znajdują się na stronie PZPB.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w październiku 2015 r.
w Warszawie podczas Gali Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Zapraszamy firmy członkowskie do wzięcia udziału w konkursie!