Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Zmiany w zarządzie ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

energoprojekt-katowice

16 maja br. prezes zarządu spółki Andrzej Kowalski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajął, pełniący dotąd funkcję członka zarządu Łukasz Grela. Michał Woźniczka będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zarząd będzie pracował w dwuosobowym składzie.

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ENERGOPROJEKT-KATOWICE 16 maja br. przyjęła rezygnację Prezesa Zarządu Andrzeja Kowalskiego, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie, przez ostatnie 23 lata, zaś od 26 lat piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Pracę w firmie rozpoczął w roku 1970, tuż po ukończeniu Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Andrzej Kowalski od samego początku istnienia Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych angażował się w rozwój PIKS, zasiadając we władzach Izby – przez kilkanaście lat jako Członek Rady, a od 2015 r. jako pełniący obowiązki Prezesa Izby.

Decyzja Prezesa Kowalskiego podyktowana jest stanem zdrowia. Mimo tego Andrzej Kowalski nie kończy kariery zawodowej. Będzie nadal współpracował z EPK, wspierając kolejne pokolenia swoim wieloletnim doświadczeniem jako ekspert ds. strategii i rozwoju.

Prezesem Zarządu EPK został Łukasz Grela, absolwent Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Jest również absolwentem Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z Helsińską School of Economics. Posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej, zdobyte u boku najlepszych specjalistów. Ze względu na zajmowane stanowisko zasadnicza część aktywności zawodowej ukierunkowana jest na organizację procesów przebiegających w EPK oraz wypracowanie i implementację strategii Firmy. Ogromna wiedza, analityczny umysł oraz niezwykłe zrozumienie dla drugiego człowieka pomagają mu znajdować rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Wiceprezes Zarządu, Michał Woźniczka jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, jak również Szkoły Głównej Handlowej, ukończył z wyróżnieniem Studia Menedżerskie Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Erasmus University Rotterdam. Z EPK związany od 1994 roku, przez jedenaście lat zarządzał pracownią budowlaną, jest współautorem wielu projektów budowlanych dla kluczowych obiektów polskiej energetyki. W 2012 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Produkcji, a od dwóch lat pełnił również funkcję członka zarządu. Michał Woźniczka jest również wykładowcą na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Nieustająca chęć podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego sprawia, że jest nowoczesnym menedżerem, który potrafi zainspirować zespół do działania. Zwolennik innowacji. Jego globalna wizja i niezwykłe zaangażowanie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju naszej firmy w ostatnich latach.

Nowemu Prezesowi oraz Wiceprezesowi gratulujemy objęcia stanowisk, natomiast Panu Prezesowi Andrzejowi Kowalskiemu dziękujemy za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju PIKS.

EnergoprojektKatowice_Foto_JerBa_Studio_zarzad_new (22)