Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Zmiana w Zarządzie ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k.

alstal

Po 40 latach założyciel firmy Alojzy Szczupak przekazał stanowisko Prezesa Zarządu Jarosławowi Szczupakowi – synowi i wieloletniemu wspólnikowi. Nowy Prezes ma 43 lata, jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem, gdzie obecnie prowadzi przewód doktorski. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Public Relations w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej. Swoja wiedzą i nowatorskim spojrzeniem wspiera firmę od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę w nowotworzonym dziale generalnego wykonawstwa. Następnie pełnił obowiązki Dyrektora ds. Handlu i Prokurenta, Wiceprezesa. Od tamtego czasu u boku ojca – mentora brał udział w tworzeniu i realizacji przyjętej strategii rozwoju firmy. Żeglarstwo i lotnictwo – jego dwie pasje

Powołany Zarząd ALSTAL Grupa Budowlana to wieloletni i zasłużeni pracownicy o wysokich kompetencjach. Wiceprezesem Zarządu został Pan Marek Cichoń, Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Pani Brygida Grzegorz, Prokurentem zaś Pani Anna Galant-Mikołajczak.

ALSTAL w ubiegłym roku osiągnął sprzedaż na poziomie niespełna 300 milionów złotych i posiada aktualne kontrakty na ponad 450 mln. W woj. Kujawsko-Pomorskim jest jednym z największych pracodawców zatrudniającym bezpośrednio i pośrednio ponad 3000 pracowników. Jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi budowlane. Posiada czterdziestoletnie doświadczenie w projektowaniu i Generalnym Wykonawstwie inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego. Specjalizuje się w budowie centrów biurowych, osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, obiektów dla wojska, realizacji publicznej infrastruktury sportowej oraz farm wiatrowych i sieci przesyłowych wysokiego napięcia.

Od lewej_Jarosław Szczupak sukcesor, Alojzy Szczupak nestor_s

Nowy Prezes Zarządu Jarosław Szczupak wraz z ojcem Alojzym Szczupakiem

Nowemu Prezesowi oraz Zarządowi Spółki serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz dalszego rozwoju Firmy!