Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu “Edukacja Menedżerska Budowlanych” nt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”, Mikołajki, 22 listopada 2019 r.

      

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa to organizacja zrzeszająca osoby  o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych. Merytoryczne cele działalności Stowarzyszenia to wyrównanie kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy w dniu 22 listopada br. w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach XX Jubileuszową Konferencję na temat:

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego.

Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”.

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej.

Organizatorzy chcą, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W trakcie konferencji zaprezentujemy projekty unijne Erasmus+: IPCIC, URBAN BIM, DIAGNOSIS, CODESMA.

Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Jubileuszowej Konferencji. Poza dawką ważnych, inspirujących informacji merytorycznych mogą Państwo skorzystać z bogatego programu atrakcji oferowanych przez Hotel. Zachęcamy do wzięcia udziału  w wydarzeniu oraz o poinformowanie o nim innych, potencjalnie zainteresowanych osób.

Program Konferencji

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.psmb.pl. Zapraszamy do udziału!