Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Targi NOWA INFRASTRUKTURA – droga do sukcesu branży!

Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA, które odbędą się od 10 do 11 maja 2022 roku to kompleksowe spotkanie branżowe z bogatym zakresem branżowym i merytorycznym. To okazja do odbycia wielu merytorycznych rozmów i spotkań ze specjalistami z branży, przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych oraz zarządcami infrastruktury. Podczas targów nie zabraknie prezentacji innowacyjnych produktów, nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz pokazów dynamicznych na specjalnym terenie demonstracyjnym.

Wsparcie Partnerów kluczem do sukcesu targów NOWA INFRASTRUKTURA

Współpraca ze strategicznymi partnerami – specjalistami z branży, pozwala na wdrożenia ciekawych rozwiązań i podnosi merytoryczną wartość wydarzeń towarzyszących targom. Targi Kielce dołączyły m.in. do grona członków wspierających Polski Związek Pracodawców Budownictwa, co daje możliwość aktywnego udziału w tworzeniu rozwiązań systemowych i pozyskiwania informacji branżowych. Tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego objął patronatem honorowym Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezydent Miasta Kielce. Patronat honorowy nad Targami sprawuje również Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Lista Partnerów Targów jest dłuższa. Chęć wsparcia wyraziła również Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Polska Izba Budownictwa, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Wydarzenia towarzyszące targom NOWA INFRASTRUKTURA

W programie tegorocznych targów NOWA INFRASTRUKTURA zaplanowano szereg branżowych konferencji i wykładów, podczas których omówione zostaną m.in. wyzwania i szanse przed jakimi stoi branża budowlana.

O nawierzchniach betonowych podczas branżowego seminarium

Jednym z wydarzeń towarzyszących targom jest seminarium pn. “Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią na wymagania przyszłości” organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in. zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych, jak i samorządowych oraz doświadczenia samorządowców, którzy podjęli decyzję wybudowania dróg betonowych w swoich miejscowościach. Teoretyczna część spotkania uzupełniona zostanie naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami.

Forum Utrzymania Dróg i Mostów

Targi Kielce wspólnie z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Kongresem Drogowym oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów planują organizację Forum Utrzymania Dróg i Mostów – wydarzenia towarzyszącego Targom Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA. Forum ma być skierowane do podmiotów zainteresowanych całorocznym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, przedsiębiorców oraz zarządców dróg. Spotkanie w ramach forum pozwoli przeanalizować najistotniejsze problemy branży oraz wskazać nowatorskie rozwiązania. Konferencji będą towarzyszyć zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych, którzy rywalizują na tzw. „rodeo drogowym”.

Salon Kruszyw

Kolejnym punktem w programie Targów NOWA INFRASTRUKTURA jest Salon Kruszyw – spotkanie skierowane do firm, jednostek badawczych oraz innych instytucji z szeroko pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw. Oprócz najważniejszych wyzwań i problemów branży, podczas debaty omówione zostaną także wymagania zawarte w najnowszych normach i regulacjach obowiązujących producentów kruszyw i wykonawców dróg. Duża część „Salonu Kruszyw” poświęcona zostanie problematyce reaktywności alkaicznej oraz kwestii wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawartych w „Wytycznych technicznych klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich”. W trakcie spotkania będzie można poznać również dotychczasowe doświadczenia producentów kruszyw i wykonawców dróg.

Na Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA zapraszamy już od 10 do 11 maja 2022 roku. Spotkanie będzie okazją do poszerzenia biznesowych horyzontów w obszarze szeroko pojętej infrastruktury. Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji online, która rozpocznie się 11 kwietnia na stronie nowainfrastruktura.pl