Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Przemysł lakierniczy pod presją! Gwałtowny wzrost cen żywic epoksydowych i wydłużające się terminy dostaw pogarszają napiętą sytuację na rynku surowców.

Niemiecki przemysł lakierniczy boryka się z wysokimi cenami żywic epoksydowych. W przypadku branży, ceny na rynku światowym wzrosły w ostatnich tygodniach tak bardzo, że oprócz czynnika pandemii, dodatkowo obciążają one wyniki biznesowe firm. Niepokojąco długie terminy dostaw pogarszają sytuację, szczególnie w przypadku producentów farb proszkowych.

Niemiecki przemysł lakierów, farb i farb drukarskich boryka się z gwałtownymi wzrostami cen poszczególnych surowców. Dla około 250 firm ceny na rynku światowym, zwłaszcza żywic epoksydowych i poliestrowych, wzrosły w ostatnich tygodniach tak bardzo, że wywarły trwały wpływ na ich wyniki finansowe. Doskonale pokazuje to ankieta przeprowadzona wśród członków Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Farb i Atramentów Drukarskich (VdL). 

W szczególności odczuwalny jest wzrost ceny żywic epoksydowych – ważnego środka wiążącego dla wielu farb i lakierów – w ostatnim czasie ich ceny gwałtownie wzrosły. W ostatnich dwóch miesiącach wzrost kosztów wyniósł nawet 60%. Głównym powodem jest zwiększone zapotrzebowanie na żywice epoksydowe w Azji i Europie. Prowadzi to do tego, że towary pozostają w Chinach po wysokich cenach. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także incydent u producentów bisfenolu A w Azji i Europie znacznie ograniczają podaż. Ponadto, obecnie na świecie występuje niedobór kontenerów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów transportu z Azji do Europy, a także powstrzymuje eksporterów. 

Nawet wysokie ceny nie gwarantują bezpieczeństwa dostaw. Łańcuchy dostaw z Azji w niektórych przypadkach obecnie się załamują, dostępność żywic epoksydowych na rynku jest ograniczona, a w pojedynczych przypadkach dochodziło nawet do panicznych zakupów – donoszą w szczególności producenci powłok proszkowych. 

Jednocześnie, ważny rynek surowców poliestrowych nabiera tempa. Incydenty w Europie i Azji utrudniają dostęp. Tutaj również ceny w Chinach są znacznie powyżej poziomu europejskiego. Zwiększony popyt w Europie, spowodowany brakiem importu, prowadzi do wzrostu nawet o 45%. Z powodu niepewności rynkowej producenci farb informują, że zamiast zwykłych kwartalnych kwotowań, wprowadzili ceny miesięczne. 

Dobra koniunktura gospodarcza, zwłaszcza w Azji, generuje znacznie zwiększony popyt na surowce do farb i lakierów: ponownie rosną również ceny dwutlenku tytanu. Wysoki popyt na ważny biały pigment w Azji, a także koszty transportu, powodują wzrost cen. Sytuacja jest problematyczna w przypadku niektórych rozpuszczalników: z powodu awarii systemu i jednocześnie zwiększonego zapotrzebowania, ceny wzrosły nawet o 100% przy bardzo ograniczonej dostępności. Istnieją również problemy z dostawą izocyjanianów ze względu na zwiększony popyt na rynku motoryzacyjnym. 

Złożona kombinacja popytu, problemów z przepustowością i ograniczonych zasobów transportowych prowadzi do rosnącej niepewności na rynku. Ceny surowców mają kluczowe znaczenie dla branży farb i lakierów, ponieważ stanowią ponad połowę kosztów – ogromne obciążenie dla branży, która została mocno dotknięta przez pandemię koronawirusową.

Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Farb i Farb Drukarskich (VdL) Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Farb i Farb Drukarskich e. V. (VdL) reprezentuje ponad 200, głównie średniej wielkości producentów farb i farb drukarskich w Niemczech. Ponad 90 procent przemysłu jest zorganizowane w VdL. Branża osiągnęła sprzedaż na poziomie około 8 miliardów euro w 2016 roku i zatrudnia około 25 000 osób.