Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Nowy Prezes Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Mostostal-ZabrzeRada Nadzorcza spółki MOSTOSTAL ZABRZE powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Panu Aleksandrowi Balcerowi. Jednocześnie, Wiceprezesem Zarządu została Pani Grażyna Szeliga. Rada Nadzorcza Kopex S.A. kierowana przez Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, będącego głównym udziałowcem Grup Kapitałowych Mostostal Zabrze oraz Kopex zdecydowała o powołaniu dotychczasowego Prezesa MOSTOSTALU ZABRZE S.A., Pana Bogusława Bobrowskiego na Prezesa Zarządu Spółki Kopex S.A.

Jak zapewnia Aleksander Balcer, kierunki rozwoju obrane przez poprzedni Zarząd MZ S.A. będę kontynuowane, a procesy reorganizacyjne i optymalizacyjne zwiększające konkurencyjność Grupy Kapitałowej są nadal priorytetem dla nowego Zarządu Spółki.

Więcej informacji na stronie www.mz.pl.