Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Nowe umowy MOSTOSTALU PŁOCK S.A. i MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Mostostal-Zabrze

Mostostal Zabrze S.A. podpisał z firmą Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. (USA) kontrakt na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych, w ramach projektu budowy systemu AEGIS Ashore bazie wojskowej w Redzikowie koło Słupska.

Wartość umowy wynosi 90,17 mln zł netto. Planowane zakończenie inwestycji we wrześniu 2017 r.

Firma podpisała także kontrakt z włoską spółką Kinetics Technology S.p.A. W ramach umowy, Mostostal Zabrze S.A. przperowadzi roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze tzw. DCU (Delayed Coking Unit, tj. Instalacji Opóźnionego Koksowania) w ramach projektu EFRA w Rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku.

Wartość umowy wynosi 24,3 mln zł netto. Termin realizacji prac ustalono na 20 grudnia 2017 r.

Mostostal Płock sp. z o.o.

Z kolei Mostostal Płock S.A. dostarczy konstrukcje stalowe do rozbudowywanej elektrowni w Opolu. Kontrakt dotyczy „wykonania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostawy na plac budowy konstrukcji stalowych obiektu 5UED – Skośna Galeria Nawęglania, dla projektu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Opole”.

Umowa zawarta została z Mostostal Power Development (podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.).