Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Ministerstwo Gospodarski wznawia przyjmowanie wniosków o refundację projektów proeksportowych

Ministerstwo Gospodarki wznowiło przyjmowanie wniosków o refundację projektów proeksportowych w ramach Branżowych Projektów Promocyjnych, które umożliwiają zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych (np. przelot, zakwaterowanie) uczestnictwa w tzw. misjach gospodarczych organizowanych m.in. przez Silesia Chamber Of Commerce.

Lista misji gospodarczych dostępna jest poniżej. Więcej informacji na temat działalności SCC można znaleźć na stronie www.scc.org.pl

Lista misji gospodarczych SCC