Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Minimalna stawka kalkulacyjna kosztów pracy w budownictwie w 2016 r.

minimalna stawka kalkulacyjna

Porozumienie w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie zawarły 8 kwietnia 2014 r. największe organizacje pracodawców i pracowników w Polsce. Porozumienie to zostało wsparte przez inne organizacje zawodowe i gospodarcze związane z budownictwem, a także Państwową Inspekcję Pracy.

Stawka minimalna obliczana corocznie ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w zamówieniach na roboty budowlano-montażowe dla sygnatariuszy porozumienia i rekomendację dla pozostałych uczestników przetargów, a także zamawiających.

Porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na liczne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez zamawiających i oferentów a także na bezczynność instytucji publicznych w tym obszarze.

Stawka kalkulacyjna rekomendowana przez sygnatariuszy Porozumienia na rok 2016 wynosi 15,62 zł.