Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

List otwarty Ministra Klimatu i Środowiska do polskiego przemysłu: Aktualizacja katalogu “Polish industry for nuclear energy

Szanowni Państwo,

Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w marcu br. Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP2040) zakłada wprowadzenie do polskiego miksu energetycznego energetyki  jądrowej poprzez wybudowanie 6-9 reaktorów lekkowodnych wielkoskalowych typu PWR (Pressurised water reactor) w perspektywie 20 najbliższych lat. W zależności od wybranej technologii – jednej dla całego programu – będzie to 6 do 9 reaktorów. Oprócz bezsprzecznych korzyści jakie niesie dla naszego kraju to źródło energii, tj. zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ogólnie gospodarki, we wdrożeniu energetyki jądrowej upatrujemy też dodatkowych korzyści dla naszego kraju, jak np. rozwój nowych gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Włączenie krajowego przemysłu – w optymalnym i możliwie dużym zakresie – jest jednym z celów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za realizację tego programu.

Jednym z praktycznych narzędzi, w ramach działań wspierających polski przemysł w procesie włączania się w globalne łańcuchy dostaw sektora jądrowego realizowanych przez moje ministerstwo, jest katalog „Polish industry for nuclear energy”. Dokument ten prezentuje potencjał krajowych podmiotów w kontekście współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami branży atomowej; dotychczasowa edycja katalogu z 2019 roku przedstawia profil ponad 300 polskich przedsiębiorstw, z czego ponad 50 posiada już doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu dla zagranicznych elektrowni w ostatniej dekadzie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego przystępuje do aktualizacji tego katalogu i w związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w prace przygotowujące zaktualizowaną wersję dokumentu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie niniejszego pisma wśród polskich przedsiębiorstw w celu pozyskania najaktualniejszych informacji o profilu ich działalności w kontekście realizacji prac dla sektora jądrowego, który będzie umieszczony w najnowszej edycji dokumentu – „Polish industry for nuclear energy ‘2021”.

Wzorem poprzednich edycji katalogu (z 2016 oraz 2019) – po zakończeniu prac redakcyjnych – dokument będzie intensywnie promowany przez Rząd RP na forach międzynarodowych: na licznych targach i wystawach przemysłowych (nie tylko dedykowanych ściśle energetyce jądrowej), wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz wiodących podmiotów tego sektora na świecie. Stwierdzamy, że nasze dotychczasowe działania promocyjne, których elementem jest między innymi niniejszy katalog przyczyniły się w sposób faktyczny do zwiększenia rozpoznawalności polskiego przemysłu na światowych rynkach jądrowych.

W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie wkładów poszczególnych polskich przedsiębiorstw do niniejszego katalogu do dnia 13 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: andrzej.sidlo@klimat.gov.pl. Materiał winien być opracowany w sposób identyczny jak w poprzednich wersjach dokumentu (załączony katalog 2019) w wersji angielskojęzycznej. Pan Andrzej Sidło, Główny Specjalista Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ udzieli wszelkich wyjaśnień w razie konieczności.

W załączniku list otwarty Ministra Klimatu i Środowiska w przedmiotowej sprawie oraz katalog – edycja 2019.

Katalog 2019 Minister Klimatu I Środowiska Michał Kurtyka Do Polskiego Przemysłu

Katalog 2019