Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Konferencja szkoleniowa: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWYCH

Celem szkoleniowym cyklu konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE jest przedstawienie pełnej, wzorcowej procedury procesu projektowego związanego z bezpieczeństwem pożarowym budynków – przedstawienie wytycznych do projektowania obiektów przemysłowo-magazynowych w zakresie ppoż.

archmedia

Jako przykładowy przedmiot analizy przyjęto jeden z najtrudniejszych pod względem ochrony przeciwpożarowej obiekt, którym jest zakład produkcyjno-magazynowy pianki poliuretanowej gdzie z reguły występują niebezpieczne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej materiały oraz procesy technologiczne.

Podczas konferencji odpowiednio dobrani specjaliści przedstawią krok po kroku tok postępowania projektantów poszczególnych branż pożarowych i rzeczoznawców prowadzący w efekcie do powstania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jak pokazują statystyki największe straty finansowe powstają w wyniku pożarów obiektów przemysłowych, stąd tak ważne są poprawnie przygotowane założenia projektowe i wykonawcze projektu przy ustalaniu polisy ubezpieczeniowej dla inwestora i projektanta.

Szczegółowy program podany jest na stronie internetowej www.bezpieczenstwopozarowe2017.pl

Zasady uczestnictwa w konferencji:

Udział bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych na zasadach określonych w regulaminie, po ich wyczerpaniu udział jest odpłatny. Zapisy na konferencję przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę serwisową firmy www.archmedia.pl

Kontakt do Organizatora: Grażyna Grzymkowska-Gałka

Tel. 600358840, info@archmedia.pl