Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Konferencja ,,Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego’’ – 29 listopada 2016 r., Katowice

,,Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego’’

banner_optymalizacja

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

Dynamiczny rozwój produkcji we wszystkich sektorach rynku zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne oraz zmniejszające koszta zużycia energii w zakładach produkcyjnych. Oszczędność i redukcja kosztów działalności to podstawa efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jakich obszarach można osiągnąć zmniejszenie wydatków, a także poznać rozwiązania, które skutecznie usprawnią produkcję, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Partnerzy konferencji:

– TÜV NORD

– BTH (Biuro Techniczno- Handlowe)

Tematyka konferencji:

– efektywne zarządzanie energią – polityka energetyczna i przepisy unijne

– budowanie świadomości odpowiedzialności energetycznej

– zarządzanie i redukcja kosztów przedsiębiorstwa

– automatyzacja procesów wytwarzania i procesów technologicznych

– automatyka i robotyka – redukcja kosztów w dziale produkcji

– technologia VSD w procesach produkcyjnych

– energooszczędne metody produkcji (pomiar zużycia energii i zapobieganie stratom energii)

– dobór dostawcy, brokera lub dystrybutora energii

– audyt energetyczny w zakładach przemysłowych

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

Do udziału zapraszamy:

 – Właścicieli, Prezesów, Dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami o dużym zużyciu energii

– Dyrektorów ds .zarządzania nieruchomościami, właścicieli i zarządców obiektów

– Kierowników działów automatyki

– Specjalistów ds. energetycznych

– Specjalistów ds. diagnostyki urządzeń

– Dyrektorów produkcji, finansowych, administracyjnych

– Managerów do utrzymania ruchu

– Dyrektorów ds. rozwoju i inwestycji

– Osoby odpowiedzialne za automatyzację procesów i urządzeń i wdrażanie nowych technologii

energetycznych

– Potencjalnych nabywców nowych technologii energetycznych

>>REJESTRACJA<<

Zapraszam do kontaktu:

Agnieszka Zając
Koordynator Projektu
tel. +48 725 792 690
E-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl