Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Firma może się rozwijać zgodnie z zasadami CSR – rozmowa z Tadeuszem Rybakiem, Prezesem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

Rozwój przedsiębiorstwa jest tym obszarem, na którym koncentruje się uwaga zarządzających. Niewątpliwie każdy z posiadanych zasobów takich jak: zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby niematerialne jest istotny w perspektywie rozwoju. Jednak szukając źródeł budowy przewagi konkurencyjnej poza jakością i ceną, firmy coraz większą uwagę zwracają na kształtowanie kultury organizacyjnej i działań zgodnych z zasadami CSR. Koncepcja CSR, koncentrująca się na danej organizacji, stanowi zapulawy1równo pewną filozofię prowadzenia biznesu, jak i zestaw narzędzi pozwalających osiągnąć stan zrównoważonego biznesu. Zdajemy sobie sprawę, że ten kierunek w dłuższej perspektywie, prócz korzyści środowiskowych i społecznych, gwarantuje długotrwały wzrost wartości firmy. Również w Mostostalu Puławy S.A. powstaje obecnie strategia zarządzania CSR, zgodnie z którą chcemy, aby nasze przedsiębiorstwo w swoich działaniach uwzględniało interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami i inwestorami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy stosujące zasady CSR odnoszą następujące korzyści ekonomiczne w porównaniu  z pozostałymi przedsiębiorstwami: posiadają wyższą płynność bieżącą; lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki; mają wyższą rentowność sprzedaży; więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.

W bieżącym funkcjonowaniu spółki takiej jak Mostostal Puławy S.A. bardzo ważne z punktu widzenia Strategii CSR jest mapowanie interesariuszy (ich potrzeb, wiedzy), które pozwala w systematyczny sposób zarządzać relacjami – podtrzymywać i pogłębiać istniejące lub nawiązywać nowe, w zależności od tego, jak określona grupa jest dla organizacji istotna. Tworzy się obraz układu sił – często kluczowy z punktu widzenia działalności organizacji. Kiedy analizuje się otoczenie, mapa interesariuszy pomaga zidentyfikować potencjalnych sojuszników i konkurentów. Spoglądając na samą organizację, wnosi wartościowe informacje o jej zespole i bliskich partnerach działań. Gdy przejdzie się do wdrażania i komunikacji strategii mapa interesariuszy może być pomocna
w identyfikowaniu specyficznych odbiorców. [1]

Mostostal Puławy S.A. od wielu lat wdraża zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wspierając pracowników, budując solidne relacje biznesowe z partnerami oraz angażując się w realizacje potrzeb lokalnej społeczności, od ponad 50 lat spółka rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku. Wspieramy sport, kulturę, instytucje charytatywne, szkoły i uczelnie. Za naszą działalność zgodną z ideami CSR zostaliśmy wielokrotnie nagrodzenie. Otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień m. in. „Firma Dobrze Widziana”, „Pracodawca Roku”, Biały Listek CSR „Polityki”, „Mecenas Lubelskiego Sportu”.

Mostostal Puławy S.A. konsekwentnie realizuje również współpracę z klubem sportowym „Pogoń” Mostostal Puławy. Wspierając młodych kolarzy z Puław i regionu, budujemy potencjał kadr dla drużyn zawodowych, a równocześnie umożliwiamy tym młody ludziom uprawianie ciekawej dyscypliny sportu jako alternatywy do pasywnego i nieinteresującego sposobu spędzania wolnego czasu.

Wielokrotnie podczas spotkań i dyskusji podkreślam, że sport ma wiele wspólnego z biznesem. Z jednej strony uczy pracy i wyboru odpowiedniej strategii, a z drugiej strony daje fantastyczną motywpulawy2acje do stawiania sobie kolejnych celów. Ponadto, nikogo nie trzeba przekonywać, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Znam wiele przykładów efektów łączenia zasad CSR z polityką prowadzenia firmy oraz pasji z biznesem. Zarządzając firmą zwracam uwagę na to, aby we właściwej proporcji intensywnie pracować, a następnie regenerować swój organizm. Taką filozofię zawodowego i osobistego rozwoju przekazuję także moim pracownikom. Od lat preferuję aktywny sposób życia, dlatego zimą chętnie wyjeżdżam w Alpy na narty, a wiosną i latem żegluję po Adriatyku. Obserwując wysiłek i sukcesy wspieranej przez nas drużyny, przekonałem się jak wartościową dyscypliną sportu jest kolarstwo i sam regularnie jeżdżę na rowerze. Kolejne trasy i wrażenia dają mi wiele satysfakcji i inspiracji. Niedawno wziąłem udział w niezwykłej pielgrzymce Puławy-Chełm-Rzym, w której uczestniczyło 17 osób. Przygotowania do wyprawy zaczęły się znacznie wcześniej. Treningi, serwis roweru, rezerwacja hoteli, opracowanie trasy. W dzień wyjazdu pogoda nas nie rozpieszczała, ale w trakcie podróżowania do Rzymu wszystko układało się pomyślnie. Na trasie przejazdu przez 5 krajów (Polska-Słowacja-Węgry-Słowenia-Włochy) nie brakowało wrażeń. Wszyscy musieliśmy wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale również siłą psychiczną. Piekące Słońce i rozgrzany asfalt powodowały, że koła rowerów rozgrzane były do czerwoności. Kolejne pagórki i górki były wyzwaniem, z którym trzeba było się zmierzyć. Wszystko wynagradzały piękne widoki i wspaniała atmosfera, którą moderował ks. Karol Mazur – ojciec duchowny wyprawy. Każdego dnia inne miasto, odpoczynek, a nazajutrz śniadanie, msza Św. i w drogę. Wsparciem technicznym pielgrzymki zajął się Mostostal Puławy udostępniając 2 samochody, a nad właściwym rozłożeniem obciążenia czuwał niezawodny trener Adam Wojewódka. Kolejne dystanse i średnia 145 km dziennie (ponad 200pulawy30 km) sprawiły, że cel pielgrzymki został osiągnięty w zakładanym terminie.

Biało-czerwona grupa pielgrzymów dotarła do wiecznego miasta 7 lipca. W sobotę pielgrzymi uczestniczyli we mszy Św. przy grobie Św. Jana Pawła II. Pielgrzymów pozdrowił sam Ojciec Św. Franciszek. Tego trudu i satysfakcji nie da się opisać, ale warto to przeżyć. Model prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami CSR wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, która najogólniej mówiąc polega na uwzględnieniu w rozwoju przedsiębiorstwa, w równym stopniu aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Fundamentalnym założeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest oparcie sukcesu przedsiębiorstwa na jego długofalowym, zrównoważonym rozwoju. Wiemy dobrze, że firmy dążą przede wszystkim do osiągnięcia zysków ekonomicznych. Na tym skupiają swoją uwagę, zapominając często o odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Jak się okazuje opracowaniei wdrożenie Strategii CSR przynosi zyski z biegiem czasu, dlatego uważam, że warto przekonać się do takiej koncepcji prowadzenia biznesu, bo doskonale wiemy, że budujemy nasze przedsiębiorstwa nie tylko tu i teraz, ale chcemy ich rozwoju w przyszłości.

[1] Por. Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Warszawa 2011 s. 7-10