Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Dane dotyczące eksportu 11-tu wybranych branż

W imieniu Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prezentujemy w załączeniu do  zestawienie wyników eksportu dla 11 wybranych branż gospodarki, za okres 2010-2019 i po 10 miesiącach 2020 r.

Zakres towarowy dla  ww. 11 branż został przyjęty zgodnie z zakresem dla tzw. polskich branż priorytetowych w ekspansji na rynki zagraniczne (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie danych GUS.

Eksport 11 Wybranych Branż (2010 2019 Oraz Po 10 M. 2020)

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl