Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Dane dotyczące eksportu 11-tu wybranych branż

W imieniu Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prezentujemy w załączeniu do  zestawienie wyników eksportu dla 11 wybranych branż gospodarki, za okres 2010-2019 i po 10 miesiącach 2020 r.

Zakres towarowy dla  ww. 11 branż został przyjęty zgodnie z zakresem dla tzw. polskich branż priorytetowych w ekspansji na rynki zagraniczne (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie danych GUS.

Eksport 11 Wybranych Branż (2010 2019 Oraz Po 10 M. 2020)