Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

95-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Rok 2016 jest dla MTP wyjątkowy: 28 maja 1921 r. odbył się pierwszy Targ Poznański, który zapoczątkował historię firmy. To był ważny moment dla poznaniaków, dla których Targi stały się symbolem wielkości miasta. Dziś Targi obchodzą 95. rocznicę swego istnienia i są najważniejszym ośrodkiem targowym w tej części Europy, organizującym wydarzenia o międzynarodowym zasięgu.

motyw

Innowacyjność, dynamika, promocja nowości i nieszablonowych rozwiązań – to wartości które przyświecały Targom wtedy i są istotne również dziś, prawie 100 lat później.

W ciągu zaledwie kilku kolejnych lat od pierwszego targu Targi Poznańskie okrzepły, rozwinęły się, i już od 1925 roku stały się imprezą międzynarodową. Dwa lata później wstąpiły do Związku Targów Międzynarodowych (Union des Foires Internationales – UFI), a organizując w 1930 roku w Poznaniu kongres statutowy UFI, stały się członkiem-założycielem tej organizacji. Tuż przed wybuchem II wojny światowej poznańskie targi były już na czwartym miejscu w Europie – po targach w Lipsku, Lyonie i Mediolanie. Unosiła się nad nimi legenda Powszechnej Wystawy Krajowej zorganizowanej w 1929 roku na terenach MTP i w ich pobliżu. PeWuKa była wydarzeniem bez precedensu, „wielkim przeglądem dorobku gospodarczego i kulturalnego całego narodu oraz widomym symbolem zjednoczenia dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości” – jak powiedział otwierając ją 16 maja 1929 roku, prezydent RP Ignacy Mościcki.

Na przestrzeni lat targi rozwijały się, zmieniały formułę i swój charakter. Niezmienna pozostała idea. Idea spotkań i wymiany wiedzy, doświadczeń, kontaktów. W latach realnego socjalizmu ekspozycja odbywających się w czerwcu Międzynarodowych Targów Poznańskich była podzielona na pawilony narodowe. Dominowały oczywiście amerykański i radziecki. Targi trwały od dwóch do trzech tygodni, zwiedzających liczyło się w milionach. Na targach musiało się być. Tu wkraczało się w inny, bardziej kolorowy, ładniejszy świat. W latach 90. przyjeżdżało się do Poznania by nawiązać kontakty biznesowe. Dziś targi i wydarzenia odpowiadają swoją formułą na oczekiwania firm działających w danej branży, zmieniającą się sytuację rynkową i zmiany technologiczne.

Zarządowi Międzynarodowych Targów Poznańskich serdecznie gratulujemy jubileuszu!

Więcej informacji o firmie i imprezach organizowanych przez Targi można znaleźć na stronie internetowej MTP.