Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Advance Design – wymiarowanie profili zimnogiętych

W imieniu GRAITEC sp. z o.o. zapraszamy do zapoznania się w nowymi funkcjami programu Advance Design.

Projektujesz konstrukcje stalowe i często korzystasz z cienkościennej stali? Brakuje Ci intuicyjnego narzędzia, które pozwoli w szczegółowy sposób przeprowadzić analizę statyczną i wymiarowanie według Eurokodu 1993-1-3? Mamy dla Ciebie świetne informacje! GRAITEC Advance Design w najnowszej wersji 2024, wprowadził jeszcze więcej opcji, które ułatwią Ci pracę z tego typu materiałami, zgodnie z normami PN-EN 1993-1-3 i 1993-1-5.

Zobacz co oferuje GRAITEC Advance Design:

BOGATA BIBLIOTEKA CIENKOŚCIENNYCH PROFILI PRODUCENCKICH

Zastosuj standardowe profile z oferty producentów (np. Pruszyński, Balex Metal, Metsec itd.)

DEFINICJA WŁASNYCH PRZEKROJÓW CIENKOŚCIENNYCH

Utwórz własny profil zimnogięty określając jego charakterystyczne wymiary (np. Z, C, Sigma, Omega itd.)

OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 2D I 3D

Dobierz typ analizy do swoich potrzeb. Możesz wymiarować pojedynczy element prętowy lub cały obiekt z profili zimnogiętych.

WYMIAROWANIE WEDŁUG EUROKODU PN-EN 1993-1-3 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEKROJU EFEKTYWNEGO I STATECZNOŚCI

Zastosuj aktualne przepisy Eurokodu do określenia parametrów przekroju efektywnego z uwzględnieniem dystorsji oraz stateczność elementu (wyboczenie/zwichrzenie).

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ELEMENTU O 7 STOPNIACH SWOBODY

W razie konieczności zastosuj bardziej zaawansowane metody numeryczne w wymiarowaniu profili zimnogiętych. Uwzględnij wpływ pokrycia, imperfekcje, skręcanie skrępowane (efekt bimomentu). Określ obciążenie krytyczne w celu weryfikacji stateczności.

 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYMIAROWANIA W FORMIE RAPORTU

Przedstaw i zweryfikuj procedury wymiarowania w formie szczegółowych lub uproszczonych notek obliczeniowych.

AUTOMATYCZNA GENERACJA OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH I KOMBINACJI

Wyznacz automatycznie obciążenia klimatyczne według aktualnych przepisów Eurokodu z polskim załącznikiem krajowym dla wiatru i śniegu dla modelu MES 2D i 3D.

Zobacz nagranie przedstawiające z jaka łatwością w Advance Design możesz wymiarować profile zimnogięte:

Więcej informacji o GRAITEC na stronie firmy.