Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Targi BUDMA 2024, 30.01-2.02.2024 r., Poznań

Targi BUDMA, największe i najważniejsze spotkanie branży budowalnej w Polsce i Europie Centralnej, wspierają rozwój sektora od ponad 30 lat. Najbliższa edycja odbędzie się dniach 30.01-02.02.2024 w Poznaniu, pod hasłem “Zielona Przyszłość Budownictwa”. Przyszłoroczne wydarzenie będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.

Troska o środowisko naturalne staje się priorytetem, a kierunek “Zielona Przyszłość Budownictwa” wyznacza nową erę w branży budowlanej. Koncepcja zielonego budownictwa jest podyktowana coraz ostrzejszymi wymogami, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko.  W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Te dyrektywy w dużej mierze dotyczą sektora budownictwa, który  jest odpowiedzialny aż za 38% emisji dwutlenku węgla w Polsce.

BUDMA 2024 jest odpowiedzią na rosnące wyzwania, z jakimi obecnie mierzy się sektor budowlany. Jesteśmy świadomi konieczności wspierania zrównoważonego rozwoju. Kluczowym celem branży jest tworzenie przestrzeni, które są nie tylko energooszczędne i neutralne emisyjnie, ale również zgodne z cyklami natury i przyjazne dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Chcemy zachęcić wystawców oraz uczestników rynku budowlanego do prezentowania produktów, technologii i pomysłów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa.- wyjaśnia Marta Szydłowska Dyrektor Targów Budma.

Idea Zielonego Ładu mająca doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 r.,  w dużej mierze dotyczy sektora budownictwa. Ma się ono stać ekologiczne, niskoemisyjne, a docelowo nieobciążające środowiskowo. W pierwszym okresie będzie to oznaczało wzrost nakładów m.in. na termomodernizację i  zastąpienie kotłów na wysokoemisyjne paliwa – pompami ciepła i fotowoltaiką.

Warto w tym miejscu nadmienić, że BUDMIE towarzyszą liczne i interesujące wydarzenia. Do kluczowych wydarzeń towarzyszących Targom BUDMA 2024 należą: Kongres Budownictwa Polskiego (29 -30 stycznia 2024 r.), Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina (31 stycznia 2024 r.) oraz Forum Designu i Architektury D&A (31.01-1.02.2024 r.).

Polska Izba Konstrukcji Stalowych, zgodnie z wieloletnią tradycją, będzie obecna na przyszłorocznej BUDMIE wraz z Firmami Członkowskimi. Zapraszamy do wspólnego zaprezentowania swojej oferty i możliwości produkcyjnych w ramach stoiska kolektywnego. Wszystkie firmy zainteresowane taką formą udziału w BUDMIE zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby.