Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

14-ta Międzynarodowa Konferencja poświęcona Konstrukcjom Metalowym

W dniach 16-18 czerwca 2021 r. odbędzie się czternasta edycja Konferencji poświęconej konstrukcjom metalowym. Komitet organizacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu Konferencji w formule zdalnej. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna będzie Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Politechnika Poznańska.

Wśród tematów przewodnich Konferencji można wyróżnić następujące zagadnienia:

  • Zaawansowana analiza i bezpośrednie metody projektowania,

  • Strukturalna stabilność i integralność,

  • Połączenia i elementy złączne,

  • Elementy i konstrukcje zimnogięte,

  • Konstrukcje odporne na wstrząsy sejsmiczne,

  • Mosty i kładki oraz wiele innych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Konstrukcje Stalowe, wydawane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych, objęły Patronat Medialny nad Konferencją, podobnie jak Program BUDUJ ZE STALI, którego PIKS jest Partnerem.

Więcej na temat wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://icms2021.put.poznan.pl/