Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Moduły Szkoleniowe

llpPowstały głównie w oparciu o anglojęzyczne publikacje opracowane w ramach innowacyjnego projektu „Steel Buildings in Europe” w 2010 roku (ogólnodostępne na stronie internetowej www.constructalia.com). Moduły szkoleniowe zawierają uzupełniające przykłady obliczeniowe. Niektóre z nich opracowano na podstawie materiałów dostępnych na portalu „Access Steel – Eurocodes made Easy”. Ponad 250 dokumentów z tego zasobu, tłumaczonych na język francuski, polski i hiszpański teraz można pobrać ze stron internetowych partnerów projektu SKILLS.

W ramach projektu SKILLS, wykorzystane materiały źródłowe, w których zastosowano ujednolicone podejście norm europejskich, zostały odpowiednio przystosowane do warunków lokalnych, zgodnych z załącznikami krajowymi do Eurokodów.

Materiały szkoleniowe opracowano według jednolitego szablonu i ich zawartość podzielono na dwugodzinne moduły.

moduy szkoleniowe