Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – Instytut Inżynierii Budowlanej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – Instytut Inżynierii Budowlanej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – Instytut Inżynierii Budowlanej

Adres:

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16

Telefon:

48 22 825 65 32; 234 65 56

e-mail:

dziekan.WIL@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje:

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ: Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

DYREKTOR INSTYTUTU INŻYNIERII BUDOWLANEJ: Prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

KIEROWNIK ZESPOŁU KONSTRUKCJI METALOWYCH: Dr inż. Stanisław Wierzbicki

Nr rejestru - Członek PIKS: 198

NIP:

525-000-58-34

Profil działalności firmy:

Badania, ekspertyzy, certyfikacja, szkolenia i prace dydaktyczne w ramach uczelni.

Oferta:

 • Prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy i doradztwo w dziedzinie konstrukcji budowlanych,
 • badania niszczące i nieniszczące materiałów przeznaczonych do wyrobu konstrukcji stalowych i żelbetowych,
 • szkolenie mgr, mgr inż. w dziedzinie związanej z budownictwem,
 • monitoring konstrukcji budowlanych,
 • informacja naukowo-techniczna i handlowa.

Certyfikaty i uprawnienia:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • Sekcja Konstrukcji Metalowych KILiW PAN,
 • Komitet Nauki PZITB,
 • inne instytucje państwowe i podmioty gospodarcze.
 • ECCS – European Convention of Constructional Steelwork (Europejska Konwencja Konstrukcji Stalowych),
 • SCI – The Steel Construction Institute (Instytut Konstrukcji Stalowych, Ascot, Wielka Brytania),
 • CEN – Comité Européen de Normalisation (Europejski Komitet Normalizacyjny).