Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • Polski
 • English

MOSTOSTAL SIEDLCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MOSTOSTAL SIEDLCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MOSTOSTAL SIEDLCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

Telefon:

48 25 643 95 07, 643 96 57

e-mail:

konstrukcje@polimex.pl, kraty-handel@polimex.pl, cynkowanie@polimex.pl

Dodatkowe informacje:

PREZES ZARZĄDU: Tomasz Hapunowicz

Nr rejestru - Członek Założyciel PIKS: 25

NIP:

821-264-48-93

KRS:

0000589022

Profil działalności firmy:

Szeroki zakres produkcji konstrukcji stalowych, krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych, usługi zabezpieczeń antykorozyjnych: cynkowanie ogniowe, malowanie hydrodynamiczne, system duplex, metalizacja natryskowa, czyszczenie mechaniczne.

Oferta:

 • Produkcja wielkogabarytowych konstrukcji metalowych oraz wyrobów stalowych dla energetyki, petrochemii, oczyszczalni spalin, górnictwa, telekomunikacji, budownictwa drogowego, przemysłu samochodowego, obiektów użyteczności publicznej, hal produkcyjnych i magazynowych,
 • produkcja krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych,
 • zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i wyrobów stalowych metodami: cynkowanie ogniowe, malowanie hydrodynamiczne, system duplex, metalizacja natryskowa, czyszczenie mechaniczne (śrutowanie).

Referencje:

Firma zrealizowała w Polsce i poza jej granicami wiele prestiżowych obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, supermarketów, budynków mieszkalnych – listy referencyjne na stronach www.

Certyfikaty i uprawnienia:

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z normami: PN-ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością, PN-ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskiem, PN-N 18001 (BS OHSAS 18001) – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wydany przez Dekra Certification,
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji stalowych elementów konstrukcyjnych do klasy wykonania EXC4 wg PN-EN 1090-1 – wydany przez Dekra Certification,
 • Certyfikat spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 – wydany przez Instytut Spawalnictwa,
 • Świadectwo kwalifikacji dla „I Grupy Zakładów Dużych” na zgodność z normą PN-M-69009 – wydane przez Instytut Spawalnictwa,
 • Atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy wg Wytycznych Nr W-12/IS-17 – wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych do mostów kolejowych, kolejowo-drogowych, kładek dla pieszych i wyposażenia mostów o rozpiętości bez ograniczeń – wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,
 • Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych do mostów kolejowych, kolejowo-drogowych, kładek dla pieszych i wyposażenia mostów o rozpiętości bez ograniczeń – wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,
 • Świadectwo kwalifikacji klasy E uprawniające do wykonywania konstrukcji stalowych wg normy DIN 18800-7:2008 – wydane przez GSI-SLV Polska,
 • Uznanie PKP dopuszczające naszą firmę do stosowania na zelektryfikowanych liniach kolejowych stalowych konstrukcji wsporczych,
 • Certyfikat DAST – Richtlinie 022 – Cynkowanie konstrukcji stalowych – wydany przez Institut fur Oberflechentechnik GmBH (Niemcy),
 • Certyfikat zgodności GOST R na produkowane konstrukcje stalowe wprowadzane na rynek Federacji Rosyjskiej – wydany przez Organ Certyfikacyjny Federacji Rosyjskiej,
 • Polska Aprobata Akredytowanego Laboratorium Badawczego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu w zakresie zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji wsporczych linii WN metodą cynkowania ogniowego,
 • Atest Higieniczny dla ogniowej powłoki cynkowej do stosowania jako powłoka ochronna rur stalowych, przeznaczonych do przesyłania wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny,
 • Atest Higieniczny dla krat pomostowych, zgrzewanych, prasowanych, kartonowych, żaluzjowych, stopni schodowych i elementów mocujących, cynkowanych ogniowo do stosowania jako pomosty obsługowe, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, przęsło ogrodzeniowe, wypełnienia barierek, ścianki działowe i elewacyjne wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
 • Certyfikat Jakości Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego,
 • Aprobata techniczna ITB stwierdzająca przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów (stalowe kraty pomostowe oraz stopnie schodów) MOSTOSTAL, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.