Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

Adres:

24-110 Puławy, ul. Budowlanych 5

Telefon:

48 81 473 12 40; 473 12 41

e-mail:

info@mostostal-pulawy.com.pl

Dodatkowe informacje:

PREZES ZARZĄDU: Tadeusz Rybak

Nr rejestru - Członek Założyciel PIKS: 3

NIP:

716-00-23-456

KRS:

0000051433

Profil działalności firmy:

Generalne wykonawstwo; projektowanie; wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji.

Oferta:

Realizacja obiektów w następujących segmentach rynku:

 • budownictwo kubaturowe: obiekty sportowe, obiekty infrastruktury miejskiej (budynki handlowe, biurowe, multikina, parkingi wielopoziomowe itp.),
 • budownictwo przemysłowe: przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetyczny (kotły, elektrofiltry), spożywczy (cukrownie, zakłady przetwórstwa mięsnego i owocowo-warzywnego, browary) oraz cementowy,
 • ochrona środowiska: instalacje oczyszczania powietrza (odsiarczanie, odazotowanie i odpylanie spalin), instalacje oczyszczania wody (oczyszczanie ścieków, spalanie osadów), termiczna utylizacja odpadów,
 • infrastruktura komunikacyjna: mosty, wiadukty, stacje benzynowe, przejścia graniczne, terminale,
 • zabezpieczenie antykorozyjnie konstrukcji (czyszczenie strumieniowo-ścierne, metalizacja, malowanie hydrodynamiczne),
 • badania nieniszczące: radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe i penetracyjne oraz niszczące: mechaniczne, wytrzymałościowe i metalograficzne,
 • specjalistyczne usługi transportowo-dźwigowe.

Sprzęt i wyposażenie:

 • Montaż kotła w spalarni odpadów Ridham Dock w Anglii,
 • montaż kotła na biomasę wraz z kanałami, wyposażeniem i rurociągami niskociśnieniowymi w Elektrociepłowni Jónkóping Enegi Ab Sweden w Szwecji, 
 • rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – generalne wykonawstwo,
 • wykonanie projektu, dostawa i montaż zbiorników kulistych dla Synthos Dwory sp. z o.o.,
 • dostawa konstrukcji stalowej elementów elektrofiltru, wykonanie prac demontażowych i montażowych w Elektrowni Łaziska,
 • wykonanie i montaż 836 ton rurociągów technologicznych, 97 ton podpór i konstrukcji wsporczej oraz montaż 347 sztuk aparatów i pomp o łącznej wadze 1300 ton w ramach zadania: „Budowa kompleksu Solution Styrene Butadiene Rubber – SSBR”,
 • montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni w ramach zadania pn. „Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MW Brutto w Elektrociepłowni ENEA Kozienice S.A.”,
 • montaż kotła sodowego i dwóch elektrofiltrów w papierni MONDI w miejscowości Świecie,
 • montaż instalacji odpylania pieca do peletyzacji rudy żelaza w kopalni LKAB w miejscowości SVAPPAVAARA w Szwecji,
 • wykonanie konstrukcji stalowych dla Budynku Pastylkowania, Magazynu Siarczanu Amonu, Stacji Załadunku, Galerii Międzyobiektowych w Zakładach Azotowych Puławy S.A.,
 • dostawa konstrukcji mechanicznej, prace demontażowe oraz montażowe części mechanicznej oraz izolacji termicznej, nowo projektowanego elektrofiltru bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno.

Referencje:

 • Certyfikat TÜV NORD ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;
 • Certyfikat CCJ AQAP 2110:2009,
 • Certyfikaty TÜV Systemu Zarządzania BHP: PN-N-18001 oraz BS OHSAS 18001:2007,
 • Certyfikat Zakładowej Kontrolil Produkcji wg PN-EN 1090;
 • Certyfikat DNV Sysytemu Zarządzania BHP wg SCC**2008/5.1,
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania, montażu, modernizacji i naprawiania kotłów parowych, wodnych, rurociągów i zbiorników,
 • Świadectwa kwalifikacji MI do wykonywania, remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych,
 • Certyfikat TÜV Rheinland na wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 97/23/EG wg Modułu Goraz wg AD 2000-Merkblatt HP0/DIN EN ISO 3834-2 i DIN EN 12952,
 • Certyfikat TÜV Rheinland na wykonywanie robót spawalniczych wg AD 2000-Merkblatt HP0 i DIN EN ISO 3834-2,
 • Certyfikat UDT nr 14311/JN/006/04/01 moduł A1 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych,

Mostostal Puławy S.A. posiada dwie spółki zależne: Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych „MEZAP” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych „ENERGEZAP” sp. z o.o.

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl