Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • Polski
 • English

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

Adres:

09-400 Płock, ul. Targowa 12

Telefon:

+48 24 367 11 24

e-mail:

sekretariat@mostostal-plock.pl

Dodatkowe informacje:

PREZES ZARZĄDU: Jacek Szymanek

Nr rejestru - Członek Założyciel PIKS: 18

NIP:

774-000-62-10

KRS:

0000053336

Profil działalności firmy:

Generalne wykonawstwo, wytwarzanie i montaż konstrukcji, urządzeń i instalacji, usługi.

Oferta:

 • wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów i urządzeń przemysłowych,
 • kompleksowe remonty i modernizacje: instalacji przemysłowych, zbiorników, aparatów i urządzeń,
 • rozruch urządzeń i instalacji przemysłowych,
 • projektowanie i kosztorysowanie organizacji i technologii robót, zaplecza, wyposażenia technologicznego instalacji przemysłowych,
 • usługi w zakresie robót spawalniczych, badań ultradźwiękowych, radiologicznych, wytrzymałościowych.

Sprzęt i wyposażenie:

Firma posiada żurawie, podnośniki, automaty spawalnicze, park maszynowy, urządzenia do obróbki termicznej, urządzenia pomiarowe i kontrolne odpowiednie do profilu działalności.

Referencje:

 • budowa 4. zbiorników o pojemności 65 000 m3 każdy dla PERN „Przyjaźń” S.A. na terenie Terminala Naftowego w Gdańsku,
 • odbudowa 4. zbiorników reformatu na Wydziale Komponowania o pojemności 9600 m3 każdy w Płocku,
 • wytwarzanie i dostawa konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
 • dostawa oraz zabezpieczenie antykorozyjne i izolacyjne w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin dla PKN Orlen,
 • prefabrykacja i montaż modułów produkcyjnych oraz pozostałych instalacji części nawodnej w STREFIE 1 oraz pod pokładem w STREFIE 7 platformy FPF1 na rzecz Gdańskiej Stoczni Remontowej,
 • dostawa i zabezpieczenie antykorozyjne mostu łukowego w Toruniu. Informacje o innych obiektach i przedsięwzięciach udostępniono na stronie korporacyjnej

Certyfikaty i uprawnienia:

 • ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004,
 • Certyfikat UDT CERT: PN-EN ISO 3834-2:2007,
 • Uznanie UDT Laboratorium Zakładowego,
 • Świadectwo kwalifikacyjne IS „I Grupa Zakładów Dużych”,
 • Certyfikat UDT do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych, kotłów, rurociągów,
 • Świadectwo GSI SLV Halle do spawania konstrukcji stalowych,
 • Świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania, remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych,
 • Uznanie PRS do remontów i napraw przez spawanie konstrukcji okrętowych i przemysłowych, rurociągów,
 • Uznanie PRS do wykonywania badań penetracyjnych, magnetycznych, radiograficznych i ultradźwiękowych,
 • Certyfikat Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Spółka należy do Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.