Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • Polski
 • English

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

Adres:

41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56

Telefon:

48 32 772 1010

e-mail:

hpk@hutapokoj.eu

Dodatkowe informacje:

PREZES ZARZĄDU: Grzegorz Nowak

Nr rejestru - Członek PIKS: 101

"Huta Pokój Konstrukcje" sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej WĘGLOKS.

NIP:

6412259294

KRS:

0000115191

Profil działalności firmy:

Wytwarzanie konstrukcji stalowych oraz prefabrykatów spawanych, produkcja wyrobów hutniczych, usługi.

Oferta:

Konstrukcje stalowe:

 • mosty kolejowe i drogowe, kładki dla pieszych,
 • konstrukcje technologiczne i wsporcze dla energetyki,
 • konstrukcje obiektów przemysłowych,
 • konstrukcje kubaturowe (hale produkcyjne, magazynowe, handlowe),
 • konstrukcje zbiornikowe: elementy zbiorników o dachach stałych i pływających (na ropę i substancje ropopochodne oraz wodę) o pojemności do 100 000 m3, a także silosów na materiały sypkie,
 • kształtowniki spawane oraz prefabrykaty konstrukcyjne wypalane z blach.

Usługi:

 • montaż konstrukcji stalowych, doradztwo techniczne,
 • cięcie mechaniczne blach i profili,
 • cięcie termiczne, zabezpieczenie antykorozyjne

Referencje:

 • elementy zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży granicznej (3611 ton),
 • wiadukty drogowe W2 i W3 w ramach rozbudowy  węzła autostrady A4 z DK86
  (815 ton),
 • wiadukt WS-17 w ciągu Północnej Obwodnicy Krakowa (750 ton),
 • mosty M5, M6 i M7 oraz wiadukty W2 i W3 w ciągu linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie (1370 ton),
 • wiadukty WD-100, WD-101, WD-103, WD-105, kładka KD-99 (700 ton) na drodze S6 Trasa Kaszubska, węzeł Wielki Kack w Gdyni,
 • estakada ES-1 w ciągu łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki (2 500 ton),
 • most na rzece Martwa Wisła w ramach poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (2030 ton),
 • odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, konstrukcja pomostów (1520 ton),
 • wiadukty WS 5.20, WS 5.21 na S8 Walichnowy – Wrocław, odcinek 5 (1730 ton),
 • wiadukty WS-07, WD-13F, KL-11A, KL-13D, KL-13G (1300 ton)  oraz most MS-16 (4700 ton) na  S17 Kurów – Lublin – Piaski,
 • most na rzece Wisłoka w Gawłuszowicach (1720 ton),
 • konstrukcja 2 wiaduktów na S8 w odcinku Sieradz Południe – Łask (1730 ton),
 • wiadukt WS-26 na S11 Zachodnia Obwodnica Poznania (1260 ton),
 • konstrukcja 5 wiaduktów na S8 w odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka (1020 ton),
 • konstrukcja 6 wiaduktów na S2 węzeł Konotopa (2430 ton),
 • konstrukcja wiaduktu nad torami PKP na ul. Gierdziejewskiego w Warszawie (1600 ton),
 • konstrukcja stalowa Rotundy PKO w Warszawie (525 ton),
 • budynki i inne obiekty dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EDF Kraków (1900 ton),
 • konstrukcja hali kotła w Elektrowni Eesti Energia Narva, Estonia (1800 ton),
 • konstrukcja wsporcza i komory dla elektrofiltrów elektrowni Eemshaven RWE AG, Holandia (1550 ton) oraz Westfalen RWE AG, Niemcy (1520 ton),
 • konstrukcja stalowa dla EC Chorzów (3000 ton),
 • konstrukcja stalowa dla EC Łagisza w Będzinie (2370 ton),
 • konstrukcja stalowa linii produkcyjnej kauczuków  SYNTHOS w Oświęcimiu (1570 ton),
 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (2800 ton),
 • hale Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów, KGHM (3800 ton),
 • modernizacja baterii koksowniczej w Dąbrowie Górniczej (970 ton),  
 • dźwigary dachowe oraz elementy fasady dla terminalu Portu Lotniczego Wrocław (645 ton),
 • konstrukcja nośna zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie (7010 ton),  elementy fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, RPA (1610 ton),
 • silos popiołów w cementowni (366 ton),
 • dwa zbiorniki V = 100 000 m3 dla baz paliw w Plebance i w Adamowie (4700 ton).

Certyfikaty i uprawnienia:

 • Certyfikat nr SJ-S/052/1/21 Systemu Zarządzania Jakością wg  PN-EN ISO 9001:2015 
 • Certyfikat  DVS Zert  nr 2451-CPR-EN1090-2019.0128.003  zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Certyfikat  Spawalniczy nr DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0080.006 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg  EN 1090-2
 • Certyfikat  nr D-ZE-16083-01-00-ISO3834-2017.0104.003 systemu jakości w spawalnictwie wg normy EN ISO 3834-2:2005
 • Świadectwo kwalifikacji Nr 07/22  do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych
 • Świadectwo kwalifikacji Nr 07/L/22  do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych
 • Uprawnienia nr UC-09-121-W/2-19  do wytwarzania:
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych 
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • Certyfikat nr TSP-15085-164.01 na spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych w klasie CL1 wg EN 15085-2:2021