Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • Polski
 • English

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny

Adres:

ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

Telefon:

32 23 45 205

e-mail:

sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

Dodatkowe informacje:

DYREKTOR INSTYTUTU: prof. dr hab. inż. Adam Zieliński

Nr rejestru - Członek Założyciel PIKS: 69

 

Kontakt do Ł-GIT Centrum Spawalnictwa:

u. Bł. Czesława 16-18

44-100 Gliwice

Tel. 32 33 58 338

Mail: centrumspawalnictwa@git.lukasiewicz.gov.pl

Dyrektor Centrum Spawalnictwa: prof. dr hab. inż. Jacek Słania

 

NIP:

631-26-91-891

KRS:

0000846236

Profil działalności firmy:

Badania stosowane i rozwojowe, ekspertyzy, doradztwo, certyfikacja, szkolenie.

Oferta:

 • Badania stosowane i rozwojowe, ekspertyzy i doradztwo w dziedzinie spajania metali i tworzyw sztucznych, wytrzymałości konstrukcji spajanych,
 • badania mechaniczne i nieniszczące materiałów do wyrobu konstrukcji stalowych i z metali nieżelaznych,
 • badania dla potrzeb oznaczania wyrobów znakiem CE, certyfikacji i dopuszczeń instytucji dozoru technicznego i towarzystw klasyfikacyjnych,
 • transfer innowacyjnych rozwiązań do przemysłu,
 •  kształcenie oraz merytoryczny nadzór nad szkoleniem spawalniczym w Polsce,
 • certyfikacja personelu spawalniczego (w tym specjalistów z zakresu klejenia) i badań nieniszczących, systemów zarządzania jakością, procesów spawalniczych i systemów zakładowej kontroli produkcji, badanie i kwalifikowanie technologii spawalniczych,
 • kwalifikowanie zakładów przemysłowych,
 • nadzór nad wykonywaniem konstrukcji,
 • normalizacja,
 • informacja naukowo-techniczna.

Referencje:

 • Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW),
 • Europejska Federacja Spawalnicza (EWF)
 • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

Certyfikaty i uprawnienia:

Certyfikaty

 • Certyfikaty systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001,
 • Certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji,
 • Certyfikat Autoryzowanej Organizacji Krajowej IIW,
 • Certyfikat Autoryzowanej Organizacji Krajowej EWF,
 • Certyfikaty uznania Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Certyfikaty uznania Transportowego Dozoru Technicznego
 • Certyfikat uznania Polskiego Rejestru Statków,
 • Certyfikat uznania Bureau Veritas Polska,
 • jednostka notyfikowana w UE nr 1405.

Informacje dodatkowe

Dostawy i usługi, m.in.:

 •  inwertorowe urządzenia do nagrzewania indukcyjnego i spawania plazmowego,
 •  specjalizowane stanowiska do spawania, zgrzewania i procesów pokrewnych,
 • urządzenia do pomiaru parametrów i kontroli jakości procesów spawalniczych,
 •  układy sterowania procesami: spawania, zgrzewania, lutowania, cięcia plazmowego i gazowego oraz obróbki termicznej,
 •  urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych,
 •  urządzenie do kontroli szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej,
 •  specjalistyczne materiały dodatkowe do spawania, napawania i lutowania,
 • kształcenie według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej Międzynarodowych: Inżynierów, Technologów, Mistrzów, Instruktorów Spawalników, Inspektorów Spawalniczych oraz Spawaczy, jak również Spawaczy i Zgrzewaczy Tworzyw Termoplastycznych,
 • kształcenie personelu badań nieniszczących w zakresie badań: wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, ultradźwiękowych i radiograficznych,
 • kształcenie personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych.