Polska Izba Konstrukcji Stalowych

The primary objective of Polish Chamber of Steelwork activity is promotion, representation, protection of interests and building a positive image of member companies.

 • English
 • Polski

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Warszawski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Warszawski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Warszawski Instytut Technologiczny

Adres:

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Telefon:

48 22 560 26 10; 663 43 35

e-mail:

info@imp.edu.pl

Dodatkowe informacje:

DYREKTOR: Marcin M. Kruk

Nr rejestru - Członek Założyciel PIKS: 74

NIP:

525-000-91-86

Profil działalności firmy:

Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, badania i ekspertyzy, certyfikacja, produkcja, usługi, szkolenia.

Oferta:

Realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych ukierunkowanych przede wszystkim na:

 • wzrost trwałości eksploatacyjnej, zmęczeniowej, korozyjnej, tribologicznej części maszyn i narzędzi poprzez zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, powierzchniowej obróbki plastycznej (głównie kulowania), a także przez nanoszenie powłok natryskowych, galwanicznych, metodami PVD (zwłaszcza przez stosowanie technologii hybrydowych),
 • wzrost odporności korozyjnej ukierunkowanej w szczególności na metale lekkie i ich stopy (tytan, aluminium, magnez),
 • wzrost bezpieczeństwa techniczno-technologicznego kraju (bezpieczne użytkowanie urządzeń, aparatury, infrastruktury, mostów, wiaduktów, sieci energetycznej, pirotechniki widowiskowej),
 • opracowywanie materiałooszczędnych i efektywnych energetycznie technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji oraz dobór nowoczesnych technologii w różnych warunkach użytkowania, uwzględniający wymagania ochrony środowiska i recyklingu, projektując w miarę możliwości zamknięty obieg materiałów, opracowywanie i zastosowanie nowoczesnych nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów grafenowych, opracowywanie materiałów na narzędzia i przyrządy medyczne, a także implantów dla medycyny (stenty, protezy biodrowe i in.)

Sprzęt i wyposażenie:

 • komory korozyjne nowej generacji do przyspieszonych testów (mgła solna, UV, zmienne temperatury),
 • mikroskop elektronowy transmisyjny z przystawką skaningową i rentgenowskim spektrometrem,
 •  analizator obrazu do badań strukturalnych i zmian korozyjnych,
 •  zestaw urządzeń do badań elektrochemicznych korozji i właściwości powłok ochronnych,
 •  stanowiska technologiczne do procesów PAPVD i analizy cienkich warstw,
 •  testery do badania hartowności stali i właściwości chłodziw hartowniczych,
 •  maszyna wytrzymałościowa INSTRON do badań wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej,
 •  przyrząd do testów zarysowania i inne wyposażenie,
 •  rentgenowski analizator naprężeń PSF-3M,
 •  mikroskop stereoskopowy VHX 5000 (KEYENCE),
 •  spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z wzorcami Fischerscope X-RAY XDV-SDD,
 •  spektrofotometr UV-VIS UV-2601 (Rayleigh),
 •  mikrotwardościomierz T1202 Wilson-Hardness (BUEHLER),
 •  aparatura do badań polaryzacyjnych i impedancyjnych powłok: Potencjostat/galwanostat model: Bio-Logic SP-200 z opcją EIS.

Certyfikaty i uprawnienia:

 • Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych,
 •  Uprawnienia Jednostki Notyfikowanej Nr 1531,
 •  Certyfikat PCA Jednostki Certyfikującej wyroby, usługi i procesy (AC 041),
 •  Certyfikaty akredytacyjne PCA dla:
 •  Laboratorium badań mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych (AB 035),
 •  Laboratorium badań właściwości powłok i materiałów lakierowych (AB 240),
 • Laboratorium badań i ocen właściwości mechanicznych materiałów, części maszyn i konstrukcji (AB 342),
 •  Certyfikat QUALICOAT (Zurich) – system pełnego testowania powłok malarskich na aluminium,
 •  Certyfikat QUALANOD (Zurich) – system pełnego testowania powłok anodowych na aluminium, • Koncesja w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Jedyny w kraju organizator szkolenia pozwalającego uzyskać uprawnienia metalizatora-korozjonisty i szkolenia przedłużającego uprawnienia metalizatora-korozjonisty.

Wydawca czasopisma naukowo-technicznego INŻYNIERIA POWIERZCHNI