Polska Izba Konstrukcji Stalowych

The primary objective of Polish Chamber of Steelwork activity is promotion, representation, protection of interests and building a positive image of member companies.

 • English
 • Polski

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Adres:

44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

Telefon:

48 32 373 44 44; 271 66 20 – sekretariat Zarządu

e-mail:

post@mz.pl

Strona www:

Dodatkowe informacje:

PREZES ZARZĄDU: Dariusz Pietyszuk

Nr rejestru - Członek PIKS: 6

NIP:

648-00-01-823

KRS:

0000049844

Profil działalności firmy:

Kompleksowe (generalne wykonawstwo, realizacja w formule „pod klucz”) usługi dla budownictwa począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych.

Oferta:

 • Projektowanie,
 • budownictwo przemysłowe (w tym, m.in.: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, chemia i petrochemia, hutnictwo szkła, zakłady produkujące materiały budowlane i cementownie, branża celulozowo-papiernicza, motoryzacja),
 • energetyka,
 • ochrona środowiska,
 • budownictwo ogólne, w tym infrastruktura inżynieryjna.

Referencje:

Referencje krajowe

Ponad 70 lat działalności na rynku krajowym – poniżej wybrane, ostatnio zrealizowane kontrakty w różnych sektorach budownictwa:

 • wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów dla mobilnego systemu redukcji NOx w fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w formule EPC,
 • dostawa i montaż konstrukcji stalowych, a także montaż 2 kotłów w ramach inwestycji: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” w Krakowie,
 • montaż maszyn i urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem i konstrukcją stalową w ramach Budowy Zakładu Przetwórstwa Celulozy w Gdańsku dla Weyerhaeuser – Faza I i II,
 • budowa gospodarki odbioru, magazynowania i podawania biomasy agro do kotłów „pod klucz” w Elektrociepłowni Białystok S.A.,
 • budowa instalacji współspalania biomasy w formule „pod klucz” w Elektrowni Połaniec oraz w Elektrowni Dolna Odra,
 • opracowanie projektu wykonawczego branży budowlanej, instalacyjnej oraz kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych w ramach budowy elektrociepłowni w Częstochowie dla FORTUM,
 • wykonanie budynku administracyjno-biurowego – siedziby Izby Skarbowej we Wrocławiu

Referencje zagraniczne

Ponad 40 lat działalności na budowach zagranicznych – ostatnie wybrane realizacje:

 • budowa zakładu do produkcji wodoru – montaż mechaniczny M1 oraz roboty montażowe i izolacyjne M2 w Rotterdamie w Holandii dla Air Products,
 • montaże w spalarniach odpadów: Litwa (Kłajpeda); Niemcy (Ruhleben, Heringen), Dania (Aarhus i Fynsvaerket); Szwecja (Jönkoping, Linköping, Borlänge, Uddevalla); Finlandia (Riihimaki, Tampere); Wielka Brytania; Norwegia (Kristiansand),
 • montaż instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) w Elektrowni Ferrybridge w Wielkiej Brytanii,
 • montaż części ciśnieniowej kotła nadkrytycznego, instalacji pomocniczych i orurowania w elektrowni Gent, Belgia,
 • montaż obiektów oraz urządzeń w ramach projektu „Rozbudowa huty aluminium – budowa wytwórni anod węglowych” w Mosjoen, Norwegia,
 • montaż instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Maasvlakte w Rotterdamie, Holandia,
 • dostawa i montaż konstrukcji stalowej, kanałów spalin i głównych elementów reaktora wraz z kompletnym montażem instalacji odazotowania spalin (DeNOx) w Elektrowni Borssele, Holandia.

Certyfikaty i uprawnienia:

 • Zintegrowany System Zarządzania: jakością – EN ISO 9001, ochroną środowiska – EN ISO 14001 BHP – PN-N 18001 oraz SCC, a także szereg innych dostępnych na stronie www.mz.pl