Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Rozpoczęcie otwartego naboru do projektu FormPlanet

Projekt FormPlanet jest skierowany do małych, średnich i dużym firm z sektora produkcji blach. Jego celem jest m.in. pomoc w charakteryzowaniu właściwości blach, przewidywaniu wydajności materiałów i zapobieganiu stratom w produkcji.

Projekt FormPlanet ma za zadanie dostarczać wnioskodawcom przemysłowym zaawansowanych metodologii testowych dla dokładniejszej charakterystyki metali, nieniszczących pomiarów i modelowania.

Program FormPlanet oferuje:

  • Unikalne metodologie testowania dla dokładniejszego charakteryzowania i modelowania materiałów w arkuszach
    o wysokiej wytrzymałości
  • Do 140 000 € na usługi charakteryzacji metali, wsparcie techniczne i doradcze , a także tworzenie sieci, widoczność
    i promocję przedsiębiorstwa

Nabór został właśnie rozpoczęty i zakończy się 31 marca. Więcej informacji o projekcie pod tym adresem: https://formplanet.eu/