Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji

ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji

ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji

Adres:

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15

Telefon:

48 32 208 95 00; 208 92 15

e-mail:

epk@epk.com.p

Dodatkowe informacje:

PREZES: Łukasz Grela

Nr rejestru - Członek Założyciel PIKS: 95

NIP:

634-00-19-846

KRS:

0000052247

Oferta:

Nasza oferta skierowana jest do klientów z sektorów:

 • energetyki
 • przemysłu wydobywczego; chemicznego; hutniczego; spożywczego
 • gospodarki komunalnej.

W szczególności oferowane usługi obejmują:

 • projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze,
 • pomoc w uzyskiwaniu certyfikatu ISO 9000,
 • studia wstępne i lokalizacyjne,
 • studia programowo-przestrzenne,
 • plany energetyczne miast i gmin,
 • analizy techniczno-ekonomiczne,
 • analizy przedprywatyzacyjne,
 • ekspertyzy, analizy, konsulting w zakresie energetyki cieplnej,
 • usługi w zakresie ochrony środowiska,
 • specyfikacje przetargowe, opiniowanie i ewaluacja ofert,
 • inżynieria finansowa,
 • skanowanie 3D,
 • fotowoltaika.

W zakresie:

 • energetyki opartej o źródła opalane węglem, gazem, olejem i biomasą,
 • gospodarki energetycznej,
 • gospodarki wodnej i ściekowej,
 • utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • automatyzacji i komputeryzacji procesów energetycznych,
 • ochrony środowiska.

Referencje:

 • Elektrownie: Jaworzno III, Rybnik, Łaziska, Łagisza, Skawina, Siersza, Turów, Dolna Odra, Bełchatów, Pątnów, Kozienice, Włocłwawek, Opole, Blachownia, Konin, Puławy.
 • Elektrocieplownie: Katowice, Kraków, Radom, Chorzów, Będzin, Kielce, Cieszyn, Lublin-Wrotków, Poznań, Nowa Sarzyna, Białystok, Zielona Góra, Bielsko-Północ, Gorzów, Pomorzany, Głogów, Polkowice, Jastrzębie.
 • Biuro jest uznaną firmą projektowo-inżynierską również za granicą, w tym m.in.: w Anglii, Bośni, na Białorusi, w Czechach, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Indiach, Francji, Niemczech, Nigerii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji i na Ukrainie.

Certyfikaty i uprawnienia:

 • PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-N 18001:2004,
 • Rekomendacja SEP,
 • Konsultant Banku Światowego,
 • Certyfikat Członkostwa w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej,
 • Certyfikat Izby Projektowania Budowlnego,
 • Certyfikat Polskiej Izby Konstrukcjl Stalowych,
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (specjalność konstrukcyjno-budowlana) we wszystkich branżach,
 • Uprawnienia rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

EPK jest kilkunastokrotnym laureatem Medalu Europejskiego w różnych kategoriach, • EPK jest m.in. laureatem BE Awards of Excellence w kategorii „Projektowanie obiektów przemysłowych”, Tekla BIM Awards 2014 w kategorii Konstrukcje Stalowe – projekt CCGT Włocławek, czy też Srebrnego Lauru Innowacyjności za projekt „sposób przebudowy elektrowni, zwłaszcza elektrowni z blokami 200 MWe i 360 MWe na elektrownie wysokosprawne – duobloki”. Najlepsza firma projektowa 25-lecia nadane przez Izbę Projektowania Budowlanego

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl