Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

APG Systems sp. z o.o.

APG Systems sp. z o.o.

APG Systems sp. z o.o.

Adres:

15-756 Białystok, ul. Dworska 82

Telefon:

48 607 226 990; 48 504 142 53

e-mail:

biuro@apgsystems.pl

Strona www:

Dodatkowe informacje:

WŁAŚCICIELE: Paweł Tadejko, Andrzej Wdowiak

Nr rejestru - Członek PIKS: 292

NIP:

542-323-25-71

KRS:

0000467292

Profil działalności firmy:

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych do zarządzania firmami produkcyjno-montażowymi z branży konstrukcji stalowych.

Oferta:

Firma APG Systems sp. z o.o. jest producentem programu klasy ERP – do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Program o nazwie SIKS (System Informatyczny Konstrukcji Stalowych) jest programem przeznaczonym przede wszystkim dla firm z branży konstrukcji stalowych. Podstawowe moduły programu to:

 • Magazynowy – MM,
 • Produkcyjny – PRP,
 • Zleceniowy, • Faktury,
 • Ewidencja Czasu Pracy – ECP,
 • System Ewidencji Spoin; elektroniczny dziennik spawania – SES.

Elementem wyróżniającym nasz program jest to, że został on stworzony przez osoby pracujące w branży konstrukcji stalowych i branży informatycznej od co najmniej 10 lat. Szczególną uwagę skupiliśmy na nadzorowaniu procesów technologicznych charakterystycznych dla firm zajmujących się prefabrykacją i montażem konstrukcji stalowych. Moduł PRP (Produkcyjny) jest jednym z najważniejszych modułów, w którym są nadzorowane i ewidencjonowane procesy technologiczne. Drugim niemniej ważnym czynnikiem wyróżniającym nasz program jest to, że ze względu na dużą znajomość tej branży naszych pracowników we wszystkich obszarach – finansowych, technologicznych, kadrowych, materiałowych itp. – czas trwania wdrożenia jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z innymi programami tego typu. Wdrożenie składa się z następujących etapów:

 • Analiza przedwdrożeniowa
  • Celem analizy jest zatwierdzenie, krok po kroku, z osobami odpowiedzialnymi za procesy biznesowe, założeń techniczno- -ekonomicznych opisujących strukturę firmy, przepływ informacji i pracy, funkcjonalności systemu, uprawnienia użytkowników i prawa dostępu, specyfikacja interfejsów, specyfikacja raportów i analiz itp.
 • Implementacja funkcjonalności i interfejsów
  • Polega na przystosowaniu funkcjonalności pod potrzeby określone w analizie przedwdrożeniowej. Podczas tego etapu, określa się zmiany do wprowadzenia w SIKS.
 • Instalacja i konfiguracja
  • Na tym etapie jest dostarczana i instalowana kompletna konfiguracja oprogramowania.
 • Migracja danych
  • Proces wdrożenia obejmuje opracowanie interfejsów migracji danych z istniejącej bazy do bazy danych SIKS – jeśli jest to możliwe. Proces migracji musi być omówiony we wcześniejszych etapach wdrożenia.
 • Implementacja
  • Proces implementacji obejmuje konfigurację systemu wg omówionych wymogów.
 • Szkolenie
  • Szkolenie z systemu SIKS dla pracowników poszczególnych działów firmy. Wyznaczamy dowolnie liczbę osób dla każdej sesji szkoleniowej wg wcześniej uzgodnionego harmonogramu.
 • Serwis i pomoc w początkach pracy z systemem
  • Ostatni etap implementacji obejmuje wsparcie powdrożeniowe realizowane przez konsultantów wdrożeniowych. Wsparcie obejmuje pomoc w następujących przypadkach: – wysyłanie aktualizacji i nowych wersji programu, – gwarancja, Hotline (telefon, e-mail), – asysta personalna.

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl