Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

BADANIE STATYSTYCZNE NA POTRZEBY „BRANŻOWEGO INFORMATORA GOSPODARCZEGO”

Polska Izba Konstrukcji Stalowych kontynuując badania rynku konstrukcji stalowych przygotowuje 17-tą edycję “Branżowego Informatora Gospodarczego”, który ukaże się w ramach wydawnictw PIKS.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej i przesłanie jej do naszego Biura. Dane ankietowe, obok danych ze źródeł oficjalnych, zostaną wykorzystane do opracowania analiz i rankingów. Wciąż doskonalimy formę, dobór tematyki i treści wydawnictwa, lecz najwartościowsze analizy i dane liczbowe bazują na informacjach pochodzących bezpośrednio z Przedsiębiorstw – dlatego też apelujemy o udzielenie odpowiedzi! Zwracamy także uwagę na fakt, iż Państwa odpowiedzi posłużą jedynie do opracowania zbiorczych analiz statystycznych i nie będą wykorzystywane dla innych celów.

Ankieta, adresowana przede wszystkim do wytwórców konstrukcji stalowych i przedsiębiorstw montażowych, składa się z dwóch części – informacji ogólnych o przedsiębiorstwie oraz danych statystycznych. Wypełnienie dokumentu nie powinno zająć dużo czasu, a bez wątpienia przyczyni się do uzyskania makroekonomicznej oceny szeroko pojętej branży konstrukcji stalowych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!

Ankieta 2015