• English
  • Polski

Kalendarz wydarzeń

  • XXII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

    28.VI.2017 r., Mikorzyn k. Konina
  • Trzecia Konferencja Techniczna

    29-30.VIII.2017 r., Cedzyna k. Kielc
  • Kongres PIKS

    11-12.X.2017 r., Józefów k. Warszawy